Module 4: Mobiliteit bij evenementen: vervoer en bereikbaarheid

27 nov 2018 / 09:00 - 16:30 uur

2 dagdelen: Dinsdag 27 november

Focus van de module

De rol van private veiligheidszorg en specifiek beveiliging neemt toe op evenementen. Dikwijls levert dit vragen en discussies op, onder meer over (overdracht van) taken en verantwoordelijkheden, de benodigde inzet van beveiliging en de beoordeling van de geleverde diensten. Deze module helpt deelnemers om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

De module begint met theorie en praktijkkennis over de wereld van evenementenbeveiliging, private veiligheidszorg op evenementen en planvorming. Deelnemers leren onder meer welke inhoudselementen een veiligheidsplan dient te kennen en hoe plannen zich tot elkaar verhouden. We oefenen met het beoordelen van concrete veiligheidsplannen.

Deelnemers worden vervolgens getraind in het beoordelen van de benodigde inzet van beveiliging op evenementen. De methodiek die in de training wordt aangeleerd is geen invuloefening. De beoordeling of de beveiliging bepaalde taken heeft, welke inzet er nodig is gezien de taken van de beveiliging, en hoe de verschillende facturen hierop van invloed zijn, blijft aan het oordeel van de adviseur.

Na afronding kan de deelnemer

  1. Kennis benutten over de branche en de wettelijke kaders van evenementenbeveiliging bij de beoordeling van private veiligheidszorg op evenementen.
  2. Herkennen aan welke kenmerken een goed beveiligingsplan moet voldoen en welke inhoudselementen hij mag verwachten in een beveiligingsplan van een evenement.
  3. Weten waarop hij moet letten bij het afstemming van de plannen van de politie op die van private beveiliging bij evenementen.
  4. De mogelijke taken en randvoorwaarden voor inzet van evenementenbeveiliging op een evenement benoemen.
  5. Per taak de belangrijkste afwegingen maken over de kwantitatieve en kwalitatieve inzet die bij een evenement nodig is.
  6. De nodige argumenten gebruiken bij de beoordeling van een voorgestelde inzet van beveiliging op een evenementen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Module 4: Mobiliteit bij evenementen: vervoer en bereikbaarheid

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.