Mobiliteit bij evenementen: vervoer en bereikbaarheid

11 apr 2023 / 09:00 - 17:00 uur

Het verkeer en vervoer rond een evenement brengt bijzondere uitdagingen met zich mee, die vragen om specifieke kennis en kunde van mobiliteit. In deze module leert de deelnemer herkennen welke factoren bepalend zijn voor bepaalde typen vervoersstromen en welke impact deze stromen hebben op het evenement en haar omgeving. Hij krijgt inzicht in wat van de organisator mag worden verwacht en wat er op het bordje van de politie en de gemeente terecht kan komen.

De deelnemer maakt in de module kennis met uiteenlopende maatregelen die de mobiliteit op evenementen kunnen verbeteren. Zo leert hij wat een Modal Split is en hoe deze gebruikt kan worden in de planvorming van een evenement, en krijgt hij inzicht in de manier waarop de inzet van verkeersregelaars dient te worden beoordeeld. Verder wordt in de module aandacht besteed aan de gevolgen van het evenementen voor de omgeving: drukte, bereikbaarheid en knelpunten voor hulpverlening. De deelnemer leert diverse maatregelen kennen die kunnen worden ingezet om dergelijke knelpunten aan te pakken.

Locatie is Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG Nijmegen. Ruimte 0.35.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • vergunningverleners
  • evenementencoördinatoren
  • AOV’ers
  • Toezichtcoördinatoren
  • adviseurs van politie (ook interessant voor adviseurs brandweer en GHOR)

Na afloop:

  1. Kan de deelnemer de plannen op het gebied van verkeer en vervoer op inhoud beoordelen en eventuele onjuiste/ twijfelachtige aannames en maatregelen in het plan signaleren.
  2. Heeft de deelnemer meer inzicht wanneer mobiliteit een rol speelt in het vergunningstraject en binnen de risicoanalyse.
  3. Kan de deelnemer inschatten welke risico’s spelen rondom mobiliteit bij evenementen en welke maatregelen hierbij mogelijk zijn.
  4. Heeft de deelnemer meer kennis van welke rol mobiliteit speelt tijdens incidenten en crisismanagement.
  5. Kan de deelnemer beoordelen of de inzet van verkeersregelaars voldoet aan de daarvoor geldende regelgeving.

 

Rick Mensen

Rick is adviseur bij ESI. Hij heeft een achtergrond als organisator van grootschalige publieks- en sportevenementen. Hij was verantwoordelijk voor het parcours, de mobiliteit en veiligheid bij evenementen als de TCS Amsterdam Marathon en het EK atletiek in Amsterdam in 2016. Daarnaast was hij organisator van de Zandvoort Circuit Run en veel fietsevenementen waaronder de mountainbike strandrace Egmond-Pier-Egmond. In 2019 was hij als crisismanager actief bij het EK wielrennen in Alkmaar. Hij is gespecialiseerd in evenementen in de openbare ruimte en de planvorming rondom veiligheid en mobiliteit. Daarnaast is Rick in staat om partijen te verbinden en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Rick komt uit de kop van Noord-Holland en is een echte Westfries, hij is kritisch, zet graag zijn schouders ergens onder en is analytisch zeer sterk. Rick volgt vele sporten en als hij niet aan het werk is bij sportevenementen dan doet hij zelf graag mee of gaat hij zelf een rondje hardlopen, wandelen of fietsen.

Melvin Zuidema

Melvin is sinds 2019 bij Event Safety Institute werkzaam. De voorbije jaren was hij in verschillende functies betrokken bij diverse evenementen, ondermeer als veiligheidscoördinator. Hij verricht analyses en planvorming met betrekking tot mobiliteit en wordt ingezet als mobiliteitscoördinator.

Locatie

Kaart niet beschikbaar
‹ Terug naar workshops & opleidingen Mobiliteit bij evenementen: vervoer en bereikbaarheid

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.