Mobiliteit bij evenementen: vervoer en bereikbaarheid

21 nov 2019 / 09:00 - 16:30 uur

Het verkeer en vervoer rond een evenement brengt bijzondere uitdagingen met zich mee, die vragen om specifieke kennis en kunde van mobiliteit. In deze module leert de deelnemer herkennen welke factoren bepalend zijn voor bepaalde typen vervoersstromen en welke impact deze stromen hebben op het evenement en haar omgeving. Hij krijgt inzicht in wat van de organisator mag worden verwacht en wat er op het bordje van de politie en de gemeente terecht kan komen.

De deelnemer maakt in de module kennis met uiteenlopende maatregelen die de mobiliteit op evenementen kunnen verbeteren. Zo leert hij wat een Modal Split is en hoe deze gebruikt kan worden in de planvorming van een evenement, en krijgt hij inzicht in de manier waarop de inzet van verkeersregelaars dient te worden beoordeeld. Verder wordt in de module aandacht besteed aan de gevolgen van het evenementen voor de omgeving: drukte, bereikbaarheid en knelpunten voor hulpverlening. De deelnemer leert diverse maatregelen kennen die kunnen worden ingezet om dergelijke knelpunten aan te pakken.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • AOV’ers
 • Toezichtcoördinatoren
 • adviseurs van politie (ook interessant voor adviseurs brandweer en GHOR)

Na afloop kan de deelnemer:

 1. Aangeven welke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van mobiliteit bij de organisatie van het evenementen moeten/ kunnen worden belegd.
 2. De nodige inhoudselementen van een verkeers- en vervoersplan van een evenement benoemen.
 3. De plannen op het gebied van verkeer en vervoer op inhoud beoordelen en eventuele onjuiste/ twijfelachtige aannames en maatregelen in het plan signaleren.
 4. De voorgestelde inzet van verkeersregelaars op evenementen beoordelen en hier de nodige voorwaarden voor benoemen.
 5. Een mobiliteitsplan voor de omgeving van een evenement mede opstellen, samen met de hulpverleningsdiensten en de organisatie van het evenement.
 6. op de praktische haalbaarheid en effectiviteit.

Janno Brinkhuis

Janno is betrokken geweest als integraal mobiliteitsmanager bij enkele van de grootste sport- en muziekevenementen van Nederland. Daarnaast is hij mobiliteitsmanager geweest bij vele dance-events, concerten, huldigingen en voetbalstadions, zowel binnen en buiten Nederland. Ook heeft hij meerdere grootschalige infrastructurele trajecten van advies en verkeersmanagementplannen voorzien.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Mobiliteit bij evenementen: vervoer en bereikbaarheid

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.