Juridische borging: de APV en omgevingsgerichte aspecten

10 nov 2022 / 09:00 - 17:00 uur

Er worden steeds meer evenementen georganiseerd, van straatfeesten tot grote meerdaagse festivals. Al deze evenementen hebben als doel de bezoekers te vermaken. Als gevolg van het alsmaar toenemende aantal evenementen neemt de hinderbeleving in de omgeving toe, lijkt het draagvlak voor evenementen af te nemen en wordt meer en meer geklaagd over bijvoorbeeld geluid en de overlast die de bezoekers veroorzaken. Ook worden er in toenemende mate vragen gesteld over de invloed op de natuurwaarden. De afgelopen jaren is mede door diverse rechterlijke uitspraken de omgevingsrechtelijke borging van evenementen hoog op de agenda komen te staan. De ruimtelijke relevantie en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan vragen om actie.

Voorheen betrof evenementen louter het beleidsveld openbare orde. Doordat burgers zich meer en bewust worden van de ruimtelijke gevolgen van deze festivals is een bredere aanpak nodig. Om evenementen goed regelen, is het wenselijk om hiervoor een integrale aanpak vanuit alle beleidsvelden opstellen. Dit vereist dat u de context en raakvlakken met andere beleidsvelden kent.

In deze module worden de verbanden tussen de APV-vergunning, de ruimtelijke borging, het evenementenbeleid en andere wettelijke regelingen scherp in beeld gebracht. Dit stelt u in staat om het plaatsvinden van evenementen juridisch goed te borgen en bewuste beleidskeuzes te maken.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • juridisch medewerkers en beleidsmedewerkers gemeenten
 • (ook interessant voor adviseurs politie, brandweer, GHOR, veiligheidsregio)

Na afloop kan de deelnemer:

 1. herkennen welke factoren bepalen of een evenement louter via het spoor van de evenementenvergunning op grond van de APV kan worden verleend of dat ook nadere afweging op grond van de ruimtelijke afweging dient te geschieden;
 2. aangeven welke evenementen een evenementenvergunning op grond van de APV behoeven en welke weigeringsgronden daarbij gelden;
 3. aangeven hoe een evenement ruimtelijke geborgd kan worden;
 4. aangeven aan welke ruimtelijke vereisten evenementenlocaties moeten voldoen;
 5. uitleggen wat de mogelijke status van schaarse vergunningen inhoudt voor de beoordeling van
 6. aangegeven wanneer geluid tot onaanvaardbare geluidhinder leidt en hoe dit kan worden voorkomen en hoe u op geluidhinder handhaven;
 7. aangeven hoe tot een effectief integraal evenementenbeleid te komen.

Daniël Schipper

Daniël Schipper heeft jaren lange ervaring als Evenementenmanager bij de gemeente Amsterdam. Hij was betrokken bij veel grote evenementen, o.a. de troonswisseling, Sail en Koningsdag en heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Amsterdams beleidskader voor evenementen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Juridische borging: de APV en omgevingsgerichte aspecten

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.