Het evenementenproces, taken en verantwoordelijkheden

09 sep 2019 / 09:00 - 16:30 uur

Tijdens deze eerste opleidingsdag behandelen we het speelveld van veiligheid op evenementen. De partners die vanuit de overheid samen verantwoordelijk zijn voor veiligheid op evenementen dienen helder voor ogen te hebben waar zij verantwoordelijk voor zijn en hoe zij dienen samen te werken om ieders verantwoordelijkheid op een zorgvuldige manier invulling te kunnen geven. Zij hebben een eenduidig beeld nodig van de regels en richtlijnen die al dan niet van toepassing kunnen worden verklaard op evenementen. Tenslotte dient er notie te zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen die de veiligheid en gezondheid op evenementen beïnvloeden. Doel is van deze dag is de vertaling te maken van de inzichten en de lessen naar de veiligheidseisen en de afspraken die rond een evenement gemaakt moeten worden.

We beschouwen allereerst verschillende ontwikkelingen en incidenten van de laatste jaren. We bespreken onder meer de bevindingen uit diverse onderzoeken en evaluaties, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals juridisering en informatisering. Vervolgens wordt ingegaan op taken, verantwoordelijkheden en samenwerking. We bespreken de belangen, spanningen en wederzijdse afhankelijkheden die meespelen bij publiek-private samenwerking en de samenwerking tussen de gemeente en de betrokken hulpverleningsdiensten. Dit wordt gevolgd door een oefening waarin de vraag centraal staat: wie gaat waarover?

Tijden deze dag besteden we aandacht aan het kader van wet- en regelgeving. We doen dit op hoofdlijnen omdat er in verschillende opleidingsdagen op specifieke onderdelen van wet- en regelgeving wordt ingegaan. We behandelen de nieuwe Handreiking Evenementenveiligheid (2018) en de actuele afspraken binnen de VRZHZ.

Na afronding kan de deelnemer:

  1. De belangrijke ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid en lessen uit beeldbepalende incidenten benoemen.
  2. Duiden wat de belangen van de verschillende stakeholders zijn en aangeven hoe men elkaar moet opzoeken om optimaal samen te werken.
  3. Het raamwerk van wet- en regelgeving duiden dat van toepassing is bij het beoordelen van vergunningaanvragen en het bepalen van voorschriften.
  4. Benoemen wat ervan welke speler mag worden verwacht in de publiek-private samenwerking bij een evenement.
  5. Behandelde inzichten gebruiken bij het formuleren van adviezen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Het evenementenproces, taken en verantwoordelijkheden

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.