Gezondheid op evenementen

21 apr 2020 / 09:00 - 16:30 uur

Bij de gezondheid van bezoekers op evenementen speelt een breed scala aan mogelijke risico’s een rol. Voor de adviseur en de operationeel verantwoordelijken op het gebied van gezondheid is het daarom zaak om voldoende inzicht te hebben in de factoren die verstoringen van de gezondheid veroorzaken of versterken.

Verschillende gezondheidsrisico’s komen in de module inhoudelijk aan bod, waaronder: alcoholgebruik, drugsgebruik, de invloed van extreem weer en weersomslagen, risico’s rond publieksdichtheid in relatie tot klimaat en hygiënezorg op evenementen.

In de module is er aandacht voor de advisering vanuit gezondheidsperspectief. Daarbij is specifiek aandacht voor het integraal meedenken met de multi partners over de risico’s, specifiek vanuit het oogpunt van gezondheid. Ook bespreken we het toepassen van de GHOR-richtlijnen op de context van een evenement: hoe lees je een kaart en beoordeel je de inrichting van het terrein? Hoe maak je hard wat je vervolgens nodig vindt aan maatwerk op het evenement?

Ook de rol van de OVDG tijdens het evenement komt in deze module aan de orde. Er is een OVDG bij de C-evenementen, maar wat mag er van hem of haar worden verwacht? Hoe zet hij zich optimaal in om bij te dragen aan risicobeheersing? Hoe bereidt hij zich zo goed mogelijk voor op de multidisciplinaire crisisbeheersing? Wat kan hij bijdragen aan toezicht en handhaving?

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • vergunningverleners
  • evenementencoördinatoren
  • AOV’ers
  • gemeentelijke beleidsmedewerkers
  • adviseurs van GHOR

Na afloop kan de deelnemer:

  1. De belangrijkste gezondheidsrisico’s op evenementen, hun onderlinge wisselwerking en de relatie met de inhoudelijke domeinen van andere adviserende diensten duiden.
  2. In multidisciplinaire risicoanalyses integraal meedenken over risico’s en de gevolgen voor het evenement en haar bezoekers.
  3. In het advies over gezondheidsvoorzieningen aangeven hoe de inrichting van de evenementlocatie van invloed is op effectieve medische/ eerstehulpverlening.
  4. De kwaliteit van de organisatie en aansturing van het evenement betrekken in de advisering.
  5. De taak en rolinvulling van de OVDG beschrijven en invulling geven in de multidisciplinaire setting van een groot evenement.

Marco van der Schaft

Marco is als adviseur en trainer in dienst bij het Event Safety Institute. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van brandveiligheid en Fire Safety Engineering. Daarnaast is marco ook lid van de actualisatiecommissie NEN 8020-41 "(brand)veiligheid bij tenten".

Ferry Goossens

Begin 2017 heeft Ferry zijn proefschrift afgerond over de effectiviteit van preventieprogramma’s. Daarbij had hij speciale aandacht voor de relatie tussen de implementatie en de effectiviteit van interventies en beschreef hij in welke mate onderzoekers van interventieonderzoek onafhankelijk zijn. Ferry is binnen het Trimbos-instituut de expert op het gebied van preventie van (gezondheidsschade door) het gebruik van uitgaansdrugs. 

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Gezondheid op evenementen

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.