Gezondheid op evenementen

22 mrt 2017 / 09:00 - 12:30 uur

Bij de gezondheid van bezoekers op evenementen speelt een breed scala aan mogelijke risico’s een rol. Voor de adviseur en de operationeel verantwoordelijken op het gebied van gezondheid is het daarom zaak om voldoende inzicht te hebben in de factoren die verstoringen van de gezondheid veroorzaken of versterken.

Verschillende gezondheidsrisico’s komen in de module inhoudelijk aan bod, waaronder: alcoholgebruik, drugsgebruik, de invloed van extreem weer en weersomslagen, gezondheidsrisico’s in relatie tot klimaat en hygiënezorg op evenementen.

In de module is er aandacht voor de advisering vanuit gezondheidsperspectief. We behandelen de richtlijnen uit de landelijke handreiking Geneeskundige advisering bij publieksevenementen en de nieuwe handreiking Alcohol en drugs op evenementen van het Trimbos-instituut. We plaatsen deze richtlijnen in de context van de praktijk: hoe lees je een kaart en beoordeel je de inrichting van het terrein? Hoe maak je hard wat je vervolgens nodig vindt aan maatwerk op het evenement?

In deze module is  er specifiek aandacht voor het integraal meedenken met de multi partners over de risico’s, specifiek vanuit het oogpunt van gezondheid. We oefenen met scenariodenken vanuit gezondheidsperspectief.

Na afloop kan de deelnemer:

  1. De belangrijkste gezondheidsrisico’s op evenementen, hun onderlinge wisselwerking en de relatie met de inhoudelijke domeinen van andere adviserende diensten duiden.
  2. Aangeven hoe in de praktijk invulling moet worden gegeven aan algemene richtlijnen uit diverse handreikingen.
  3. In het advies over gezondheidsvoorzieningen aangeven hoe de inrichting van de evenementlocatie van invloed is op effectieve medische/ eerstehulpverlening.
  4. Scenariodenken toepassen bij het analyseren van risico’s en het formuleren van adviezen vanuit GHOR en GGD aan de gemeente. 

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Gezondheid op evenementen

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.