Gezondheid en veldnorm evenementenzorg

09 feb 2023 / 09:00 - 17:00 uur

In deze eendaagse cursus krijgen deelnemers inzicht in de wijze waarop de medische dienstverlening op evenementen wordt georganiseerd en hoe de nieuwe veldnorm evenementenzorg dient te worden toegepast. Deze veldnorm is in veel regio’s al in gebruik als achterliggend kader voor de GHOR-adviezen bij evenementen en vormt de basis voor de nieuwe handreiking voor publieke gezondheid en veiligheid bij evenementen. We behandelen de verschillende gezondheidsrisico’s bij evenementen en bespreken welke preventieve en repressieve inzet daarbij aan de orde kan zijn. We behandelen daarbij de verschillende zorgniveaus die de Veldnorm onderscheidt en bespreken aan de hand van casuïstiek welke inzet in welke situaties verwacht mag worden. Ook wordt besproken wanneer maatwerkadvies van de GHOR wordt gevraagd en hoe dit maatwerkadvies wordt opgebouwd. We bespreken hoe gemeenten deze inzichten kunnen vertalen naar evenementenbeleid, vergunningvoorschriften en toezicht op evenementen.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • vergunningverleners, adviseurs OOV en beleidsmedewerkers van gemeenten;
  • adviseurs van de GGD en de GHOR, betrokken bij gezondheidsadviezen over evenementen.

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer:

  • de belangrijkste gezondheidsrisico’s op evenementen benoemen en herkennen;
  • deze inzichten gebruiken in een risicoanalyse van een specifiek evenement;
  • de leidraad van het Trimbos-instituut over alcohol en drugs op evenementen gebruiken bij het bepalen van de maatregelen en afspraken tussen betrokken stakeholders;
  • herkennen welke veranderingen de Veldnorm evenementenzorg oplevert voor de benodigde
  • inzet van zorgverleners, faciliteiten en materiaal op evenementen;
  • met de GHOR en organisatoren bepalen wat dit betekent voor specifieke evenementen.

Ben Jan van der Klis

Ben Jan is als adviseur en trainer in dienst bij het Event Safety Institute. Hij heeft ruime (inter)nationale ervaring op het gebied van crowd safety. Hij is gespecialiseerd in training, planvorming en crowd management.

Ronald van Litsenburg

Docent Ronald van Litsenburg is directeur van de Dutch Safety Group B.V. (waaronder o.a. Event Medical Services valt), mede-initiatiefnemer van de branchevereniging KMHE en mede-initiator voor de Veldnorm Evenementenzorg. 

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Gezondheid en veldnorm evenementenzorg

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.