Gezondheid en veldnorm evenementenzorg

28 nov 2023 / 09:00 - 17:00 uur

Deelnemers krijgen inzichten in de gezondheidsrisico’s op een evenement. We bespreken trends en actualiteiten. Zij krijgen tevens inzicht in praktische manieren waarop preventief, dan wel repressief, kan worden opgetreden tegen deze risico’s. Specifiek besteden we aandacht aan risico’s en maatregelen op het gebied van alcohol en drugs, aan de hand van de Trimbos-handreiking ‘Alcohol en drugs bij evenementen’. Ook gaan we in de technische hygiëne-eisen bij evenementen, zoals de aanwezigheid van toiletvoorzieningen en drinkwaterpunten.

Vervolgens gaan we nader in op de nieuwe Veldnorm Evenementenzorg. We bespreken hoe vooraf kan worden ingeschat welk type zorg op een evenement nodig is en welke typen zorgverleners er kunnen worden onderscheiden. We maken kennis met zeven verschillende zorgniveaus, hun kenmerken, de zorgorganisatie, materiaal en faciliteiten.

Hoe verhoudt het waarborgen van de gezondheid zich tot het beheersen van de openbare orde en aanpak van criminaliteit en ondermijning rond evenementen? We bespreken hoe gemeenten deze inzichten kunnen vertalen naar evenementenbeleid, vergunningvoorschriften en toezicht op evenementen. Wat mag er van een maatwerkadvies van de GHOR worden verwacht?

Locatie is de brandweerkazerne in Tilburg: Fabriekstraat 34 in Tilburg. Ruimte 1.16.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • vergunningverleners, adviseurs OOV en beleidsmedewerkers van gemeenten;
  • adviseurs van de GGD en de GHOR, betrokken bij gezondheidsadviezen over evenementen.

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer:

  • de belangrijkste gezondheidsrisico’s op evenementen benoemen en herkennen;
  • deze inzichten gebruiken in een risicoanalyse van een specifiek evenement;
  • herkennen welke veranderingen de Veldnorm Evenementenzorg oplevert voor de benodigde inzet van zorgverleners, faciliteiten en materiaal op evenementen;
  • met de GHOR en organisatoren bepalen wat dit betekent voor specifieke evenementen;
  • aangeven hoe het GHOR-advies kan worden vertaald naar vergunningvoorschriften;
  • benoemen hoe gemeenten in hun beleid richting kunnen geven aan de aanpak van gezondheid op evenementen;

Ben Jan van der Klis

Ben Jan is als adviseur en trainer in dienst bij het Event Safety Institute. Hij heeft ruime (inter)nationale ervaring op het gebied van crowd safety. Hij is gespecialiseerd in training, planvorming en crowd management.

Ronald van Litsenburg

Docent Ronald van Litsenburg is directeur van de Dutch Safety Group B.V. (waaronder o.a. Event Medical Services valt), mede-initiatiefnemer van de branchevereniging KMHE en mede-initiator voor de Veldnorm Evenementenzorg. 

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Gezondheid en veldnorm evenementenzorg

Inschrijven

Tickets

€ 395,00 Excl. BTW

Registration Information