Evenementenregisseur gemeente

22 sep 2015 - 13 okt 2015 / 09:00 - 16:30 uur

Modulaire opleiding voor gemeenten

Als vergunningverlener, adviseur OOV of beleidsmedewerker voert u namens de gemeente regie op de openbare orde en veiligheid rond evenementen. De vergunningverlening van evenementen is een veiligheidskritisch proces, waarbij kennis en kunde een belangrijke rol spelen. In de opleiding Evenementenregisseur Gemeente leert u uw verantwoordelijkheid op een effectieve wijze te nemen. De opleiding behandelt het beleid, de organisatie, het proces van vergunningverlening en uiteenlopende inhoudelijke kwesties waar u tegenaan kunt lopen. Er is aandacht voor uitvoering en beleid, in twee separate modules. U ontvangt als lesstof een digitale reader. Na voldoende afronding van de opleiding ontvangt u het certificaat ERG van het Event Safety Institute.

Open inschrijving

De opleiding is in open inschrijving te volgen op vier dinsdagen: 22 september, 29 september, 6 oktober en 13 oktober 2015. De opleidingslocatie is het kantoor van het Event Safety Institute in Houten. U kunt ervoor kiezen om slechts één van beide modules te volgen. Zie hiervoor het tabblad ‘inschrijven per module’.

Incompany

U kunt deze cursus ook incompany organiseren voor groepen tot 15 personen. Dit levert voordeel op in de prijs en maakt het mogelijk om uw eigen evenement in de cursus te betrekken. Informeer naar onze incompany mogelijkheden en tarieven.


 

Module 1: Grip op vergunningverlening

De regie op het proces van vergunningverlening bij evenementen staat centraal. Aan de orde komt:

 • de juridische basis voor de regierol van de gemeente bij evenementen
 • betrokken stakeholders en hun taken en verantwoordelijkheden
 • het indelen en plannen van het werkproces
 • kwaliteit en ontvankelijkheid vergunningaanvraag
 • de organisator en zijn verantwoordelijkheden
 • omgaan met adviezen: dilemma’s, tegenstrijdigheden en grijze gebieden
 • de multidisciplinaire risicoanalyse
 • overleg, opschaling en bestuurlijke betrokkenheid
 • de ‘handhaafbare vergunning’: inhoudelijke tips

Deelnemers krijgen praktische tools aangereikt die zij kunnen inzetten in hun dagelijks werk. Dit helpt hen om de regierol op een alerte wijze invulling te geven en de vergunningverlening als ‘veiligheidskritisch’ proces uit te voeren.

Deze module is primair bedoeld voor vergunningverleners, adviseurs openbare orde en veiligheid en evenementencoördinatoren van gemeenten. De module is tevens interessant voor medewerkers toezicht en handhaving en voor adviseurs van hulpdiensten die meer willen weten over de rol van de gemeente.

 • Duur: 2 dagen
 • Planning: dinsdag 22 september en dinsdag 29 september, 9.00u-16.30u Houten

Module 2: Beleid en organisatie

In deze module staan beleid, strategische besluitvorming en de inrichting van de gemeentelijke organisatie rond evenementen centraal. De volgende zaken komen aan de orde:

 • De gemeentelijke visie op evenementen: veiligheid en ambities
 • Beleid als kader voor veilige evenementen
 • Risicomanagement bij evenementen: keuzes in risicobeleid
 • Aansprakelijkheid en imago
 • Het organiseren van effectieve samenwerking met externe diensten
 • Kritische momenten in het proces van vergunningverlening
 • Verbeteren van het proces en juridische kwaliteitszorg
 • Grootschalige evenementen: multidisciplinaire voorbereiding
 • Grootschalige evenementen: leiding en coördinatie
 • Voorbereiding op incidenten en crises

Deelnemers krijgen voorbeelden, werkmethodes en organisatiemodellen aangereikt die zij kunnen gebruiken voor het versterken van de aanpak van veiligheid op evenementen in hun eigen gemeente. Zij worden hierdoor in staat gesteld om strategisch sturing te geven en te schakelen tussen politiek, ambtelijke organisatie en organisatoren.

Deze module is primair bedoeld voor, leidinggevenden VTH, evenementencoördinatoren en adviseurs openbare orde en veiligheid van gemeenten. De module is tevens interessant voor gevorderde vergunningverleners, beleidsmedewerkers, gemeentelijke juristen en voor adviseurs van hulpdiensten die meer willen weten over de rol van de gemeente.

 • Duur: 2 dagen
 • Planning: dinsdag 6 oktober en dinsdag 13 oktober, 9.00u-16.30u Houten
 • Doelgroep: gemeenten (beleidsmewerkers, vergunningverleners, adviseurs OOV, juristen, toezichthouders)
 • Omschrijving: de opleiding geeft medewerkers van gemeenten verdieping op het gebied van organisatie, beleid en uitvoering van de gemeentelijke processen rond evenementen
 • Diploma: certificaat ERG
 • Inhoud: twee modules
  • Regie op vergunningverlening
  • Beleid en organisatie
 • Duur: totaal 4 dagen (u kunt ook één van beide modules volgen)
 • Aantal deelnemers: 15
 • Prijs: € 1.390,00 exclusief BTW of € 695,00 per module
 • Trainers: Syan Schaap (ESI), Rik Voogt (Buro Buiten Zinnen) en Peter Roumen (BHBW)

Modules

Geen Evenementen

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Evenementenregisseur gemeente

Inschrijven

Dit evenement is volgeboekt.