Evenementen en omgevingsrecht

16 apr 2020 / 09:00 - 16:30 uur

De ruimtelijke borging van evenementen is mede door diverse rechterlijke uitspraken in veel gemeenten hoog op de agenda komen te staan. De ruimtelijke relevantie en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan vragen om actie. In deze module worden de verbanden tussen de APV-vergunning, het omgevingsrecht, evenementenbeleid en andere wettelijke regelingen scherp in beeld gebracht. Dit stelt u in staat om het plaatsvinden van evenementen juridisch goed te borgen, bewuste beleidskeuzes te maken en anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet.

Deze module wordt verzorgd in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken, gespecialiseerd in omgevingsrecht. Cursus bestaat uit twee hoofdonderdelen: 1) hoe moeten evenementen naar huidig recht omgevingsrechtelijk gezien worden geborgd en 2) hoe wordt dat straks onder de Omgevingswet.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • vergunningverleners
  • evenementencoördinatoren
  • juridisch medewerkers en beleidsmedewerkers gemeenten
  • (ook interessant voor adviseurs politie, brandweer, GHOR, veiligheidsregio)

Na afloop kan de deelnemer:

  1. De verhouding en samenhang tussen de evenementenvergunning en bijbehorende weigeringsgronden en de ruimtelijke borging duiden.
  2. Aangeven aan welke ruimtelijke vereisten evenementlocaties moeten voldoen.
  3. Aangeven hoe het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en gemeentelijk evenementenbeleid een rol kunnen spelen bij het ruimtelijk borgen van evenementen.
  4. Uitleggen wat de mogelijke status van schaarse vergunningen inhoudt voor de beoordeling van aanvragen.
  5. Uitleggen welke gevolgen de Omgevingswet naar verwachting heeft op de vergunningverlening en ruimtelijke borging van evenementen in de eigen gemeente.

Daniël Schipper

Daniël Schipper heeft jaren lange ervaring als Evenementenmanager bij de gemeente Amsterdam. Hij was betrokken bij veel grote evenementen, o.a. de troonswisseling, Sail en Koningsdag en heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Amsterdams beleidskader voor evenementen.

Laura van der Meulen

Laura van der Meulen is advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu. Zij procedeert en adviseert op het gebied van het omgevingsrecht. Laura staat de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, COA en commerciële (vastgoed)partijen bij, in de voorbereiding en de verdediging van ruimtelijke besluiten voor tal van omvangrijke ontwikkelingen. De omgevingsrechtelijke borging van evenementen is één van de thema’s waar zij zich veel mee bezig houdt.

Marije van Mannekes

Marije van Mannekes werkt als jurist bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu en houdt zich binnen deze praktijk bezig met de kennisontwikkeling. In dat verband houdt zij alle juridische trends en ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar relevante gevolgen voor de praktijk. Zij schrijft veelvuldig over omgevingsrechtelijke onderwerpen, waarvan evenementen één van de voornaamste is.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Evenementen en omgevingsrecht

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.