Evenementen en omgevingsrecht

26 nov 2019 / 09:00 - 16:30 uur

!!! Deze cursus is volgeboekt. Bij interesse graag even mailen naar camiel@esi.email !!!

De ruimtelijke borging van evenementen is mede door diverse rechterlijke uitspraken in veel gemeenten hoog op de agenda komen te staan. De ruimtelijke relevantie en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan vragen om actie. In deze module worden de verbanden tussen de APV-vergunning, het omgevingsrecht, evenementenbeleid en andere wettelijke regelingen scherp in beeld gebracht. Dit stelt u in staat om het plaatsvinden van evenementen juridisch goed te borgen, bewuste beleidskeuzes te maken en anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet.

Deze module wordt verzorgd in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken, gespecialiseerd in omgevingsrecht. Cursus bestaat uit twee hoofdonderdelen: 1) hoe moeten evenementen naar huidig recht omgevingsrechtelijk gezien worden geborgd en 2) hoe wordt dat straks onder de Omgevingswet.

Na afronding kan de deelnemer:

  1. De verhouding en samenhang tussen de evenementenvergunning en bijbehorende weigeringsgronden en de ruimtelijke borging duiden.
  2. Aangeven aan welke ruimtelijke vereisten evenementlocaties moeten voldoen.
  3. Aangeven hoe het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en gemeentelijk evenementenbeleid een rol kunnen spelen bij het ruimtelijk borgen van evenementen.
  4. Uitleggen wat de mogelijke status van schaarse vergunningen inhoudt voor de beoordeling van aanvragen.
  5. Uitleggen welke gevolgen de Omgevingswet naar verwachting heeft op de vergunningverlening en ruimtelijke borging van evenementen in de eigen gemeente.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Evenementen en omgevingsrecht

Inschrijven

Dit evenement is volgeboekt.