Evenementen en Covid-19

01 dec 2022 / 09:00 - 17:00 uur

In deze module behandelen we de lessen ten aanzien van het reguleren van evenementen en drukke plaatsen sinds de start van de Covid-pandemie. Deze module is samengesteld op basis van de (inter-)nationale wetenschappelijke inzichten gecombineerd met de ruime ervaring die zowel ESI als CrowdProfessionals tijdens deze pandemie hebben opgedaan. Enkele voorbeelden van deze opgebouwde expertise betreft het door ESI opgemaakte Handreiking Crowdmanagement voor de VNG, het webinar ‘Crowdmanagement in de 1.5 meter samenleving’ en de best practices uit onze betrokkenheid bij de Covid-gerelateerde aanpak (social-distancing) in meer dan 20 verschillende steden. Andere inzichten komen voort uit de opgedane ervaring met het vaststellen van de bezoekerscapaciteit en het managen van de doorstroming in bijvoorbeeld musea, horeca en onderwijsgebouwen. Ook de inzet van crowdsimulaties om de bezoekersstromen op een locatie beter zicht-, meet- en beheersbaar te maken komt aan bod.

In de module wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de uitdagingen die de pandemie geeft voor het vergunningverleningsproces. Welke extra stappen moeten worden doorlopen, hoe plan je vooruit binnen de onzekerheid over het verloop van de crisis, welke onderdelen van het ingediende veiligheidsplan behoeven extra aandacht en welke afspraken maken we met de betrokken stakeholders over handhaving en controle op het evenement zelf?

Door middel van casusopdrachten wordt doorlopend de theorie gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Deelnemers gaan tijdens deze module dan ook aan de slag met concrete vragen als:

 • Is het instroomproces voor de bezoekers goed ingericht bij dit evenement?
 • Hoe groot is de bezoekerscapaciteit van deze locatie wanneer social distancing van toepassing is? Welke aanvullende maatregelen moeten worden ingezet om te komen tot een veilige en beheersbare situatie?

Deze module wordt vanwege de continu veranderende situatie voortdurend aangevuld met de meest recente wet- en regelgeving en nieuwe inzichten.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • Medewerkers vergunningverlening
 • OOV
 • Evenementencoördinatoren en toezichthouders van gemeenten (en omgevingsdiensten)
 • Adviseurs van politie, brandweer, GHOR en multidisciplinaire adviseurs veiligheidsregio’s

Na afloop kan de deelnemer:

 1. Duiding geven over de invloed die de pandemie heeft ten aanzien van Crowd management gerelateerde vraagstukken zowel bij evenementen als in (binnen-)steden en locaties.
 2. Bepalen wat de capaciteit van publiekslocaties betreft bij social distancing.
 3. De aandachtspunten en overwegingen voor de handhaving van coronamaatregelen bij evenementen benoemen en deze toepassen;
 4. De meerwaarde van crowdsimulaties benoemen en inschatten in welke situaties deze kunnen worden ingezet.
 5. Bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de procesplanning, de adviezen en de vergunningvoorschriften bij evenementen.

Ben Jan van der Klis

Ben Jan is als adviseur en trainer in dienst bij het Event Safety Institute. Hij heeft ruime (inter)nationale ervaring op het gebied van crowd safety. Hij is gespecialiseerd in training, planvorming en crowd management.

Kennly Vink

Kennly Vink richt zich binnen het Event Safety Institute op beleving en toegankelijkheid. Kennly heeft Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam en heeft zich binnen haar studie gespecialiseerd in Strategic Event Design. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar de beleving van toegankelijkheid op festivals en is namens ESI lid van het themanetwerk ‘’Toegankelijkheid Festivals & Evenementen’’ van de Coalitie voor Inclusie.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Evenementen en Covid-19

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.