Duurzaam evenementenbeleid

15 okt 2020 / 10:30 - 16:00 uur

Workshop: Introductie Duurzaam Evenementenbeleid

De milieutechnische noodzaak en maatschappelijke druk om als gemeente een actieve houding aan te nemen ten aanzien van milieu en duurzaamheid nemen hand over hand toe. Vanwege hun zichtbaarheid, omvang en impact op de omgeving gaan veel gemeenten juist nu aan de slag met het ontwikkelen van beleid en uitvoeringsprogramma’s rondom het verduurzamen van evenementen en festivals.

Vanwege het vluchtige karakter, complexiteit van vergunningen en het vaak grote aantal bezoekers aan evenementen en festivals in relatie tot de inrichting van een gemiddelde gemeentelijke organisatie is het voor veel gemeenten lastig om te bepalen op welke wijze, met welke ambities en via welke weg zij de evenementen en festivals binnen hun gemeente grenzen kunnen motiveren en/of stimuleren om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun activiteiten.

Ben je betrokken bij het opstellen van beleid evenementen en festivals, heeft de politiek in jouw gemeente een motie aangenomen rondom duurzaamheid en evenementen of is aan jou gevraagd om draagvlak te creëren onder evenementenorganisatoren voor het verduurzamen van hun evenementen? In deze workshop introduceren wij aan de hand van praktische voorbeelden, een concreet stappenplan en direct toepasbare kennis de snelste weg naar een gedragen duurzaam evenementenbeleid.

De workshop wordt gegeven door Daniel Schipper (Event Safety Institute) en Marco Ouwerkerk (Stichting Green Stages).

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop kan de deelnemer:

 • de relevante duurzaamheidsthema’s rondom evenementen en festivals benoemen;
 • de wettelijke gronden benoemen op basis waarvan duurzaamheidseisen gesteld kunnen worden aan de organisatie van evenementen en festivals;
 • analyseren welke rollen de verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie spelen bij het opstellen en implementeren bij een duurzaam evenementenbeleid;
 • beschrijven welke fases doorlopen dienen te worden om te komen tot een succesvolle realisatie en implementatie van een duurzaam evenementenbeleid;
 • benoemen aan welke voorwaarden en uitgangspunten duurzaamheidscriteria dienen te voldoen zodat ze impact genereren;
 • een tijdspad uitwerken voor de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam evenementenbeleid;
 • aangeven op welke wijze men draagvlak creëert onder evenementenorganisatoren;
 • benoemen binnen welke stappen van het evenementenvergunningentraject kennis van duurzaamheidsthema’s essentieel is om een kwalitatief hoogwaardig traject te doorlopen.

Incompany

Het is ook mogelijk om de workshop (of een uitgebreidere variant hiervan) in company te organiseren, voor groepen tot 15 deelnemers. Tijdens workshop sluiten we aan op jouw gemeentelijke duurzaamheids- en evenementenbeleid, richtlijnen en aanwezige evenementenlocaties. Tevens kunnen we specifieke evenementen behandelen die in de eigen gemeente aan de orde zijn. Door de cursus op eigen locatie te volgen, kan jouw team samen leren en de kennis op de eigen praktijk toepassen.

Informeer bij ESI naar de mogelijkheden.

 • Doelgroep: primair beleidsmedewerkers en medewerkers vergunningverlening van gemeenten. Secundair medewerkers van veiligheidsregio’s en evenementenorganisaties die vanuit hun werk te maken hebben met de materie
 • Omschrijving: bijscholing voor gemeenten over de mogelijkheden om op basis van beleid en het bieden van ondersteuning de evenementen binnen de gemeente te verduurzamen.
 • Vereiste voorkennis: algemene kennis van het proces van vergunningverlening van evenementen, algemene kennis van de impact van evenementen
 • Inhoud: lesmateriaal, oefencasussen (sheets en achtergronddocumentatie worden digitaal verstrekt)
 • Duur: 1 dag, van 10:30 uur tot uiterlijk 16:00 uur
 • Planning: donderdag 15 oktober 2020 
 • Locatie: Online via Microsoft Teams
 • Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12
 • Prijs: € 395,00 per persoon ex BTW, inclusief lunch, water, koffie en thee (incompany: informeer bij ESI naar de mogelijkheden)
 • Begeleiding: Marco Ouwerkerk (Stichting Green Stages) en Daniël Schipper (ESI)

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze module en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

De volgende onderdelen zullen tijdens de workshop aan bod komen:

 • Deel 1: Inleiding: Duurzaamheid en evenementen
 • Deel 2: Wettelijke kaders
 • Deel 3: De thema’s
 • Deel 4: Stappenplan
 • Deel 5: Interne organisatie
 • Deel 6: Draagvlak

Daniël Schipper

Daniël Schipper heeft jaren lange ervaring als Evenementenmanager bij de gemeente Amsterdam. Hij was betrokken bij veel grote evenementen, o.a. de troonswisseling, Sail en Koningsdag en heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Amsterdams beleidskader voor evenementen.

Marco Ouwerkerk

Marco Ouwerkerk werkt sinds 2005 als zelfstandig en onafhankelijk adviseur aan het verduurzamen van de toeristisch-recreatieve sector. De afgelopen periode is steeds meer een focus op de cultuursector in het algemeen en evenementen in het bijzonder komen te liggen. Vanuit Stichting Green Stages adviseert hij gemeenten rondom het verduurzamen van hun evenementenbeleid. In de gemeente Amsterdam is hij betrokken bij het opleiden en trainen van Handhavers, Toezichthouders en Vergunningverleners. Altijd praktisch en enthousiast neemt hij opdrachtgevers mee                                              in de kansen en mogelijkheden die een duurzame ontwikkeling met zich mee brengt.

‹ Terug naar workshops & opleidingen Duurzaam evenementenbeleid

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.