Cursus BGBOP

23 jun 2022 / 09:00 - 17:00 uur

Het beoordelen van de fysieke veiligheid van een evenementlocatie en haar omgeving, vraagt om kennis, expertise en praktijkinzicht. Op het gebied van brandveiligheid en inrichting komen verschillende disciplines, wettelijke kaders en richtlijnen samen. Wie de veiligheid integraal wil kunnen beoordelen, moet in staat zijn om bruggen te slaan tussen de nodige vakgebieden. Daar waar wettelijke kaders niet altijd toereikend zijn voor de risicoanalyse van evenementen, moet de adviseur kunnen beoordelen welke maatwerkoplossing in de praktijk een veilige situatie oplevert.  

Tijdens deze eendaagse cursus bespreken we de voorschriften die voortvloeien uit het Besluit BGBOP en de relatie met andere wetgeving, waaronder het Bouwbesluit. We bespreken waar er knelpunten kunnen ontstaan en welke zaken deze wettelijke kaders niet regelen. Vervolgens wordt onder meer aandacht besteed aan de inrichting van evenemententerreinen, de technische voorschriften, in relatie tot het verwachte gebruik tijdens het evenement, de ontruimingstijd, vluchtwegen, bereikbaarheid en calamiteitenroutes voor hulpdiensten. Aan de hand van casussen en incidentscenario’s wordt besproken welke gevolgen een incident zal hebben en hoe hier in de planvorming en preparatie mee kan worden omgegaan. Tijdens de cursus worden relaties gelegd tussen de verschillende  Nederlandse wetgeving en richtlijnen op het gebied van brandveiligheid. We besteden ook aandacht aan het formuleren van een goed brandweeradvies en het omgaan met standaardvoorschriften als basis voor de advisering. 

Na afronding kan de deelnemer  

 1. Wettelijke kaders op het gebied van brandveiligheid en incidentbestrijding toepassen op een evenement, en hier waar nodig beredeneerd van afwijken. 
 2. Benoemen hoe bij evenementen de nodige bereikbaarheidsroutes, vluchtwegen, en nooduitgangen kunnen worden bepaald en beoordeeld. 
 3. Is in staat om de relevante voorschriften in de BBGOP op te zoeken en toe te passen..
 4. Herkennen welke praktische bezwaren er kunnen ontstaan bij de inrichting van een evenementlocatie, ten aanzien van veilig vluchten bij brand en de bestrijding van brand. 
 5. Formuleren hoe de ontvluchting en bereikbaarheid van een evenementlocatie moeten worden meegewogen bij het bepalen van de publiekscapaciteit van een evenement. 
 • Doelgroep: vergunningverleners en adviseurs die brandveiligheid van evenementen beoordelen   
 • Omschrijving: basiscursus over het toepassen van de voorschriften uit de BBGBOP 
 • Vereiste voorkennis: minimaal MBO 4 werk- en denkniveau, kennis van Bouwbesluit 2012 is een pré 
 • Inhoud: lesmateriaal, oefencasussen (sheets en achtergronddocumentatie worden digitaal verstrekt) 
 • Duur: van 9.00 uur tot uiterlijk 17:00 uur 
 • Planning: donderdag 23 juni 2022 
 • Locatie: Explain, Plotterweg 1 in Amersfoort 
 • Aantal deelnemers: 15 deelnemers 
 • Prijs: € 350,00 per persoon ex BTW (Incompany: informeer bij ESI naar de mogelijkheden) 
 • Begeleiding: Martijn Janson (ESI) 
 • Wat is brand en brandweerzorg 
 • Reikwijdte BBGBOP en relatie met andere wet en regelgeving 
 • Basis begrippen en toepassing 
 • Gelijkwaardigheid 
 • Gebruiksmelding 
 • Technische voorschriften (Brandcompartimentering, veiligheidsafstanden, vluchtroutes, etc.) 

Martijn Janson

Martijn Janson heeft ruime ervaring als casemanager Brandweer vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Vanuit die hoedanigheid is hij ook betrokken bij veel grootschalige evenementen waaronder kampioenschapsfeesten, Koningsdagen, Marathon Eindhoven en dance evenementen. Als vertegenwoordiger van de brandweer heeft Martijn deelgenomen aan de projectgroep die de 'Handreiking tot veilige Evenementen Oost-Brabant' heeft geschreven.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Cursus BGBOP

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.