Crowd Safety en Crowd Management

21 feb 2017 / 09:00 - 16:30 uur

In deze module worden de definitie en inhoud van crowd safety en crowd management uitgebreid behandeld, alsook hoe crowd management zich verhoudt tot crowd control en riot control. De deelnemer krijgt inzicht in de factoren publieksdichtheid en doorstroming en leert waardoor deze beïnvloed (kunnen) worden. Hij leert wat een capaciteitsanalyse is, hoe deze berekend kan worden en wat nodig is om te komen tot een gefundeerde indicatie van de bezoekerscapaciteit van een evenement.

De module gaat vervolgens in op de toepassing van crowd management en crowd control. Het managen en (bij)sturen van de publieksdichtheid en doorstroming van publieksstromen staan centraal. De deelnemer krijgt inzicht in onder meer crowd dynamics en crowd managementmaatregelen. Ook wordt er aandacht besteed aan het opstellen van een crowd management-plan.

We bespreken tijdens de module een aantal concrete richtlijnen die in de praktijk kunnen worden toegepast om onder meer de doorstroming, de publieksdichtheid, de verwerking van poortjes en de maximale vluchttijd te kunnen beoordelen. Hierbij grijpen we terug op internationale richtlijnen en wetenschappelijke inzichten.

Tijdens de module bespreken we het DIM-ICE model, een model dat gebruikt kan worden voor het in kaart brengen van risico’s rond mensenmenigten onder normale omstandigheden en bij noodsituaties. We oefenen met dit model aan de hand van casussen uit de eigen regio.

Na afronding kan de deelnemer

  1. De belangrijkste inzichten op het gebied van crowd safety en crowd dynamics herkennen en benutten.
  2. De verhouding en verschillen tussen crowd management, crowd control en riot control benoemen.
  3. Herkennen welke factoren invloed hebben op de publieksdichtheid en doorstroming en aangeven wat de grenzen voor veiligheid zijn.
  4. De voorgestelde bezoekerscapaciteit en looproutes van een evenementlocatie beoordelen.
  5. Het DIM-ICE model gebruiken voor het in kaart brengen van risico’s rond mensenmenigten.
  6. Aangeven welke typen maatregelen er te nemen zijn in het kader van crowd management en crowd control, en wat daarvan op hoofdlijnen de voor- en nadelen zijn.
  7. Benoemen welke informatie en inzichten nodig zijn om effectieve crowd management-maatregelen te kunnen nemen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Crowd Safety en Crowd Management

Inschrijven

Dit evenement is volgeboekt.