Crowd safety en crowd management (basis)

09 nov 2021 / 09:00 - 17:00 uur

In deze module worden de definitie en inhoud van crowd safety en crowd management uitgebreid behandeld, alsook hoe crowd management zich verhoudt tot crowd control en riot control. De deelnemer krijgt inzicht in de factoren publieksdichtheid en doorstroming en leert waardoor deze beïnvloed (kunnen) worden. Hij leert wat een capaciteitsanalyse is, hoe deze berekend kan worden en wat nodig is om te komen tot een gefundeerde indicatie van de bezoekerscapaciteit van een evenement.

De module gaat vervolgens in op de toepassing van crowd management en crowd control. Het managen en (bij)sturen van de publieksdichtheid en doorstroming van publieksstromen staan centraal. De deelnemer krijgt inzicht in onder meer crowd dynamics en crowd management-maatregelen, waaronder het omgaan met drukte op evenementen met vrije toegang.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • AOV’ers
 • adviseurs van politie, brandweer, GHOR en veiligheidsregio

Na afronding kan de deelnemer:

 1. De belangrijkste inzichten op het gebied van crowd safety en crowd dynamics herkennen en benutten.
 2. De verhouding en verschillen tussen crowd management, crowd control en riot control benoemen.
 3. De grenzen voor de publieksveiligheid ten aanzien van de publieksdichtheid en doorstroming benoemen.
 4. Herkennen welke factoren invloed hebben op de publieksdichtheid en doorstroming.
 5. Formuleren wat nodig is om te komen tot een gefundeerde indicatie van de bezoekerscapaciteit en loopstromen.
 6. De voorgestelde bezoekerscapaciteit van een evenementlocatie beoordelen.
 7. De inzichten die nodig zijn voor crowd management-maatwerkmaatregelen benoemen.

Harold Salomons

Harold Salomons is in totaal 18 jaar werkzaam geweest bij de Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie. Hij heeft daar vele functies vervult waarvan de laatste jaren als Operationeel Specialist bij het Bureau Regionale Crisis- en Calamiteitenbeheersing. Hij bezit meer dan 14 jaar ervaring met grootschalige evenementen en SGBO’s, met name vanuit de nevenfunctie van Commandant Crowd management en Crowd control. Harold heeft met goed gevolg de politie gerelateerde opleidingen op Operationeel, Tactisch en Strategisch niveau doorlopen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Crowd safety en crowd management (basis)

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.