Crisisbeheersing op evenementen

03 nov 2016 - 17 nov 2016 / 09:00 - 17:00 uur

.

Nieuwe leergang voor operationeel leidinggevenden en safety managers

Bij crises op evenementen is altijd een mensenmenigte betrokken. De reactie van de menigte op een dreiging of calamiteit kan op zich weer nieuwe gevaren opleveren. Het effectief beheersen van een crisis op een evenement of een andere drukke plaats vraagt om een goede balans van anticipatie en veerkracht. Maar ook om kennis van massapsychologie en begrip van de bredere maatschappelijke en bestuurlijke implicatie van de crisis. De crisisbeheersing is dan ook voor een groot deel het voorkomen dat een calamiteit op een evenement zich verder ontwikkelt tot een daadwerkelijke crisis, tijdens de incidentbestrijding of juist daarna.

Het Event Safety Institute biedt deze nieuwe driedaagse leergang aan in samenwerking met verschillende vakinhoudelijke experts. De leergang is gericht op adviseurs en officieren van dienst van operationele diensten, medewerkers crisisbeheersing en hoofden bevolkingszorg van gemeenten en is ook relevant voor organisatoren, safety managers en hoofden security van grote evenementen. Deelnemers hebben minimaal HBO werk- en denkniveau en hebben voldoende professionele ervaring met evenementen.

Doel van de leergang

Het vergroten van het inzicht in de context waarbinnen de crisisbeheersing op evenementen en andere drukke plaatsen plaatsvindt. Het opdoen van praktisch toepasbare kennis over het gedrag van mensenmenigten tijdens een calamiteit, wat helpt om tijdens een calamiteit effectief op te treden en de juiste beslissingen te nemen. Inzicht verwerven in de mogelijke maatschappelijke, bestuurlijke en juridische gevolgen van het operationeel optreden. Ontwikkelen van een handelingskader waarmee het operationeel optreden tijden evenementen effectief verloopt en de benodigde beslissingen snel genomen kunnen worden. Begrip voor de positie en verantwoordelijkheden van de partners, tijdens en na een calamiteit.

Leerdoelen

Na het volgen van de leergang kan de deelnemer:

 • zijn eigen en andermans rol bij grootschalige evenementen zowel voor als tijdens een crisis herkennen;
 • de meest geschikte vorm van coördinatie en samenwerking bepalen op grond van een aantal heldere uitgangspunten;
 • tijdens een calamiteit kennis over collectief gedrag en stress gebruiken bij het aansturen van het operationeel optreden;
 • de aanpak van een ontruiming/ evacuatie bepalen, voorbereiden en uitvoeren, rekening houdend met menselijk gedrag;
 • de crisiscommunicatie versterken met kennis van mogelijke structuren, rollen en hulpmiddelen;
 • operationele plannen beoordelen en aanscherpen door te anticiperen op de gevolgen van uiteenlopende noodsituaties;
 • ervaringen en lessen van crises op evenementen benutten in de operationele voorbereiding en het operationeel optreden;
 • anticiperen op mogelijke maatschappelijke en bestuurlijke complicaties in de crisiscommunicatie en de nafase;
 • het bevoegd gezag adviseren over de politiek-bestuurlijke dilemma’s en overwegingen als gevolg van een ernstig incident.

Open inschrijving

De leergang is in open inschrijving te volgen op 3, 10 en 17 november 2016. Locatie is stadion Galgenwaard in Utrecht. Inschrijven kan nu via het formulier op deze pagina.

Incompany

Het is ook mogelijk om de cursus incompany te organiseren, voor groepen tot 20 deelnemers. Tijdens de cursus passen we de beschikbare kennis over crisisbeheersing, massapsychologie en crisiscommunicatie toe op uw case studies en evenementen. We helpen uw team individueel of collectief om de gevolgen van crises scherp in beeld te brengen, operationele plannen verder aan te scherpen en keuzes te maken in de samenwerking en aansturing. Juist door de leergang op uw eigen locatie te volgen, kan uw team samen leren en de kennis op de eigen praktijk toepassen.

Informeer bij ESI maar de mogelijkheden.

   • Doelgroep: adviseurs en officieren van dienst van operationele diensten, adviseurs crisisbeheersing en hoofden bevolkingszorg van gemeenten, organisatoren, safety managers en hoofden security van grote evenementen
   • Omschrijving: verdiepende leergang die operationele professionals meer inzicht geeft in de reactie vanuit de aanwezige mensenmenigte op een dreiging of een calamiteit op een grootschalig evenement en hen handvatten geeft voor het effectief beheersen van een crisis op een evenement of een andere drukke plaats
   • Vereiste voorkennis: HBO werk- en denkniveau, met professionele werkervaring op evenementen
   • Inhoud: lesmateriaal, oefencasussen (sheets en achtergronddocumentatie worden digitaal verstrekt)
   • Duur: 3 dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
   • Planning: de leergang in open inschrijving vindt plaats op drie achtereenvolgende donderdagen: 3, 10 en 17 november 2016
   • Locatie: stadion Galgenwaard, Utrecht
   • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 20
   • Prijs:
    • open inschrijving: € 1.295,00 per persoon ex BTW incl. lunch en dranken
    • Incompany: informeer bij ESI naar de mogelijkheden
   • Begeleiding: Syan Schaap, Erica Kinkel, Menno van Duin, Frank Wijmenga, Roy Johannink en Rik Voogt

Tijdens deze leergang behandelen we de volgende onderwerpen:

Dag 1

 • Crowd crises: de oorzaken en gevolgen van calamiteiten met grote menigten
 • Calamiteitenpsychologie: gedrag van menigten begrijpen en voorspellen
 • Crowd Management tijdens crises: van Pukkelpop tot Parijs
 • Evacuatie en gedragspatronen in de menigte

Dag 2

 • Coördinatie en samenwerking bij massa-evenementen
 • Operationele crisisbeheersing op evenementen: kritische factoren
 • Omgaan met zelfredzaamheid en burgerhulpverlning
 • Strategische en bestuurlijke dilemma’s

Dag 3

 • Crisiscommunicatie bij evenementen: hoe kon dit gebeuren?
 • Organisatie en tools bij crisiscommunicatie
 • Het juridische schaakspel na het incident, civielrecht en strafrecht
 • Maatschappelijke en bestuurlijke implicaties van kleine en grote incidenten

Over de docenten

ESI Schaap kleur

drs. Syan Schaap is bestuurskundige en heeft zich in de afgelopen tien jaar gespecialiseerd in evenementenveiligheid. Hij was een van de auteurs van de landelijke handreiking evenementenveiligheid. Hij is directeur van het Event Safety Institute en houdt zich bezig met onderzoek, audits, opleidingen en risicoanalyses.

 

 

Erica_Kinkel

 

drs. Erica Kinkel is calamiteitenpsycholoog en als docent Calamiteitenpsychologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij aan de TU Delft bezig met een promotieonderzoek naar het gedrag van menigten in crisissituaties. Onder de naam CalPsy verzorgt ze adviezen en opleidingen op het gebied van calamiteitenpsychologie.

 

 

Roy

drs. Roy Johannink MCDM is zelfstandig actief op het gebied van training, advies en onderzoek op het gebied van crisisbeheersing. Hij is een gedreven en energieke professional met jarenlange ervaring in het maatschappelijke veiligheidsdomein, met focus op crisismanagement en sociale media.

 

 

ESI Wijmenga kleur

 

Frank Wijmenga is coördinator evenementen bij Bureau Conflict- en Crisisbeheersing in de politie-eenheid Limburg. Hij is lid van de multidisciplinaire adviesgroep evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg en van daaruit betrokken bij veel grote evenementen. Frank is tevens gediplomeerd trainer bij het Event Safety Institute.

 

M.J. van Duin HiRes

 

dr. Menno van Duin is socioloog en is als lector Crisisbeheersing verbonden aan het Instituut Fysieke Veiligheid. Menno is tevens bijzonder hoogleraar aan de Hogeschool van Utrecht en publiceert met regelmaat over onderwerpen zoals crisisbeheersing, zelfredzaamheid en de nafase van crises.

 

Unknown-1

 

mr. Rik Voogt is jurist met ruime praktijkervaring met evenementen. Rik is specialist in procesmanagement en het juridisch kader rond evenementen. Hij is bij het Event Safety Institute actief als adviseur en docent op het gebied van procesverbetering, beleidsontwikkeling en bestuurlijke vraagstukken.

 

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Crisisbeheersing op evenementen

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.