Coördinatie, handhaving en crisismanagement

30 sep 2019 / 09:00 - 16:30 uur

Tijdens deze module staat de operationele voorbereiding en uitvoering van evenementen centraal. Dit wordt bekeken vanuit een multidisciplinair perspectief.

In het eerste blok van de module bespreken we de functie en invulling van toezicht en handhaving op evenementen. We stellen vast wat de gemeente en haar partners vooraf moeten regelen om tijdens het evenement toezicht en handhaving te kunnen toepassen. Ook worden tips gegeven voor effectieve handhaving tijdens het evenement. Wie loopt er rond op een evenement en wie gaat er optreden als er een onvolkomenheid wordt geconstateerd? We doen een oefening met het inzetten van uiteenlopende vormen van handhaving.

In de middag bespreken we coördinatie en crisismanagement tijdens evenementen. De focus ligt daarbij op het grootschalige c.q. risicovolle evenement. We inventariseren de ervaringen in de regio met het werken in een CMT, coördinatieteam of Event Control Center. Wat werkt en wat niet? Wie heb je in je CMT nodig en hoe stuur je het evenement aan? We gaan ook in op de wijze waarop belangrijke besluiten tijdens een evenement gestalte kunnen krijgen.

Crisismanagement op evenementen vraagt om specifieke vaardigheden en een effectief samenspel tussen de organisator en de overheid. Tijdens deze dag bespreken we de gevolgen van een aantal typen crises op evenementen, mede aan de hand van praktijkcasussen. We benoemen een vijftal hoofdscenario’s en doen een oefening met scenariodenken ter voorbereiding op het crisismanagement.

Na afronding kan de deelnemer:

  1. Planmatig omgaan met de inzet van toezicht en handhaving op evenementen.
  2. Verschillende organisatievormen voor samenwerking en besluitvorming op evenementen herkennen en bepalen welke coördinatiestructuur het evenement past;
  3. Aandachtspunten en overwegingen voor de coördinatie bij incidenten en crises herkennen.
  4. Herkennen welke patronen er ontstaan bij uiteenlopende crises op evenementen.
  5. Inzichten uit recente crises op evenementen benutten bij de preventie en preparatie.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Coördinatie, handhaving en crisismanagement

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.