Coördinatie, handhaving en crisismanagement

04 apr 2017 / 09:00 - 16:30 uur

Tijdens deze module staat de operationele voorbereiding en uitvoering van evenementen centraal. Dit wordt bekeken vanuit een multidisciplinair perspectief.

Bij de voorbereiding van evenementen is planning nodig. Wat mag van de organisator worden verwacht in zijn veiligheidsplan? We bespreken de ervaringen met veiligheidsplannen en behandelen de cruciale inhoudselementen van een veiligheidsplan. We doen een oefening waarbij we in groepen een aantal veiligheidsplannen van evenementen uit de eigen regio beoordelen. We bespreken vervolgens wat we in een goed veiligheidsplan willen terugzien en hoe we dat bij de organisator duidelijk kunnen maken.

Het tweede blok van deze dag gaat over de voorbereiding van de overheidsdiensten op een evenement. We bespreken de voorbereiding van toezicht en handhaving en de afspraken die hierover gezamenlijk kunnen worden gemaakt. We behandelen ook het Integraal Operationeel Plan, een planfiguur die in 2012 met de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid is geïntroduceerd voor de integrale voorbereiding op grootschalige evenementen.

In de middag bespreken we coördinatie en crisismanagement tijdens evenementen. De focus ligt daarbij op het grootschalige c.q. risicovolle evenement. We inventariseren de ervaringen in de regio met het werken in een CMT, coördinatieteam of Event Control Center. Wat werkt en wat niet? Wie heb je in je CMT nodig en hoe stuur je het evenement aan? We gaan ook in op de wijze waarop belangrijke besluiten tijdens een evenement gestalte kunnen krijgen.

Crisismanagement op evenementen vraagt om specifieke vaardigheden en een effectief samenspel tussen de organisator en de overheid. Tijdens deze dag bespreken we de gevolgen van een aantal typen crises op evenementen, mede aan de hand van praktijkcasussen. We benoemen een vijftal hoofdscenario’s en doen een oefening met scenariodenken ter voorbereiding op het crisismanagement.

Na afronding kan de deelnemer

  1. Aangeven wat de belangrijkste inhoudselementen zijn van een veiligheidsplan van een evenement en de opbouw van een veiligheidsplan beoordelen;
  2. Bijdragen aan een integraal operationeel plan voor grootschalige evenementen;
  3. Verschillende organisatievormen voor samenwerking en besluitvorming op evenementen herkennen en bepalen welke coördinatiestructuur het evenement past;
  4. Aandachtspunten en overwegingen voor de coördinatie bij incidenten en crises herkennen.
  5. Herkennen welke patronen er ontstaan bij uiteenlopende crises op evenementen.
  6. Inzichten uit recente crises op evenementen benutten bij de preventie en preparatie.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Coördinatie, handhaving en crisismanagement

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.