Coördinatie, handhaving en crisismanagement

03 jun 2020 / 09:00 - 16:30 uur

Tijdens deze module wordt besproken waaraan moet worden gedacht om coördinatie en besluitvorming tijdens evenementen effectief te laten verlopen. De focus ligt op het grootschalige c.q. risicovolle evenement. Er komen een aantal organisatiemodellen aan de orde waarin multidisciplinair kan worden samengewerkt. Hierbij wordt aangegeven wat de voor- en nadelen zijn. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop belangrijke besluiten tijdens een evenement gestalte kunnen krijgen.

Deelnemers krijgen in deze module ook inzicht in de functie en invulling van toezicht en handhaving op evenementen. Er wordt besproken wat de gemeente en haar partners vooraf moeten regelen om tijdens het evenement toezicht en handhaving te kunnen toepassen. Ook worden tips gegeven voor effectieve handhaving tijdens het evenement. Wie loopt er rond op een evenement en wie gaat er optreden als er een onvolkomenheid wordt geconstateerd?

Een incident of crisis op een evenement heeft in potentie een grote impact. Crisismanagement op evenementen vraagt om specifieke vaardigheden en een effectief samenspel tussen de organisator en de overheid. Tijdens de module bespreken we de gevolgen van een aantal typen crises op evenementen, mede aan de hand van praktijkcasussen. We bespreken de belangrijkste lessen uit beeldbepalende crises uit de afgelopen jaren. Verder wordt specifieke aandacht besteed aan het omslagpunt tussen coördinatie onder normale omstandigheden en tijdens crises, de organisatiestructuur en samenwerking na opschaling.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

 • vergunningverleners
 • evenementencoördinatoren
 • AOV’ers
 • adviseurs van politie, brandweer, GHOR en veiligheidsregio
 • toezichtcoördinatoren
 • operationeel leidinggevenden bij evenementen

Na afloop kan de deelnemer:

 1. Inzichten op het gebied van toezicht en handhaving benutten om een onderbouwd handhavingsplan voor een evenement te helpen opstellen.
 2. Verschillende organisatievormen voor samenwerking en besluitvorming op evenementen herkennen.
 3. Beredeneerd bepalen welke coördinatiestructuur bij het gestelde doel en het evenement passen.
 4. De voorwaarden voor effectieve coördinatie op een evenement benoemen.
 5. Aandachtspunten en overwegingen voor de coördinatie bij incidenten en crises herkennen.
 6. Herkennen welke patronen er ontstaan bij uiteenlopende crises op evenementen.
 7. Inzichten uit recente crises op evenementen benutten bij de preventie en preparatie.
 8. Tijdens een evenement de do’s en dont’s voor effectieve samenwerking herkennen.

Frank Wijmenga

Frank Wijmenga is coördinator evenementen bij Bureau Conflict- en Crisisbeheersing in de politie-eenheid Limburg. Hij is lid van de multidisciplinaire adviesgroep evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg en van daaruit betrokken bij veel grote evenementen. Frank is tevens gediplomeerd trainer bij het Event Safety Institute.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Coördinatie, handhaving en crisismanagement

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.