Brandveiligheid, ontvluchting en inrichting terrein

18 okt 2022 / 09:00 - 17:00 uur

Het beoordelen van de fysieke veiligheid van een evenementlocatie en haar omgeving, vraagt om kennis, expertise en praktijkinzicht. Op het gebied van brandveiligheid en inrichting komen verschillende disciplines, wettelijke kaders en richtlijnen samen. Wie de veiligheid integraal wil kunnen beoordelen, moet in staat zijn om bruggen te slaan tussen de nodige vakgebieden. Daar waar wettelijke kaders niet op evenementen zijn afgestemd, moet de adviseur kunnen beoordelen welke maatwerkoplossing in de praktijk een veilige situatie oplevert. Een cursus die dus erg interessant is voor vergunningverleners!

Tijdens deze module wordt onder meer aandacht besteed aan de publiekscapaciteit van een evenemententerrein, in relatie tot het verwachte gebruik tijdens het evenement, de ontruimingstijd, vluchtwegen, bereikbaarheid en calamiteitenroutes voor hulpdiensten. Verder wordt ingegaan op het site design van een evenementlocatie en de gevolgen van de inrichting en plaatsing van faciliteiten voor (knelpunten in) de publieksstromen.  Aan de hand van incidentscenario’s wordt besproken welke gevolgen een incident zal hebben en hoe hier in de planvorming en preparatie mee kan worden omgegaan.

Tijdens de module worden verschillende internationale richtlijnen vergeleken met Nederlandse wetgeving en richtlijnen op het gebied van brandveiligheid. We besteden ook aandacht aan het formuleren van een goed brandweeradvies en het omgaan met standaardvoorschriften als basis voor de advisering.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • vergunningverleners
  • evenementencoördinatoren
  • juridisch medewerkers
  • adviseurs brandweer (ook interessant voor adviseurs politie en GHOR)

Na afloop kan de deelnemer:

  1. Wettelijke kaders op het gebied van brandveiligheid en incidentbestrijding toepassen op een evenement, en hier waar nodig beredeneerd van afwijken.
  2. Benoemen hoe bij evenementen de nodige bereikbaarheidsroutes, vluchtwegen, vluchttijd en nooduitgangen kunnen worden bepaald en beoordeeld.
  3. Internationale richtlijnen raadplegen die specifiek voor evenementen houvast bieden voor de publieksveiligheid in relatie tot noodsituaties en ontvluchting.
  4. Herkennen welke praktische bezwaren er kunnen ontstaan bij de inrichting van een evenementlocatie, ten aanzien van publieksstromen, congestie en uitstroom bij nood.
  5. Formuleren hoe de nooduitstroom en bereikbaarheid van een evenementlocatie moeten worden meegewogen bij het bepalen van de publiekscapaciteit van een evenement.
  6. Calamiteitenplannen van evenementen beoordelen op de praktische haalbaarheid en effectiviteit.

Drs. Syan Schaap

Na zijn studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (afgestudeerd in 2002), was Syan als onderzoeker en adviseur verbonden aan verschillende organisaties. Zijn carrière begon bij het onderzoeksbureau van de VNG. Hierna volgden zeven jaar COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Vanaf 2011 heeft Syan zich volledig toegelegd op evenementenveiligheid, sinds 2014 vanuit het Event Safety Institute.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Brandveiligheid, ontvluchting en inrichting terrein

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.