Brandveiligheid, inrichting en ontruiming

20 mrt 2017 / 09:00 - 12:30 uur

Deze module dient te worden gezien als een inhoudelijke verdieping op het onderwerp crowd management, waarbij noodsituaties centraal staan. We bespreken het kader van wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid en de discrepantie met de praktijk. Hoe om te gaan met het Bouwbesluit en uiteenlopende NEN-normen? Wanneer is het nog echt veilig te noemen op een evenement?

Het gedrag van de massa in noodsituaties wordt besproken en van hieruit wordt ingezoomd op de factoren Design, Information en Management. Zo behandelen we de posities van nooduitgangen, de effectiviteit van informatieborden en de inzet van de BHV-organisatie. Aan de hand van praktijkcases lichten we toe hoe je kunt beoordelen of er snel en veilig genoeg kan worden ontruimd cq gevlucht. In dat kader komen ook een aantal inzichten op het gebied van crowd psychology aan de orde die houvast bieden voor het bepalen van effectieve maatregelen.

Verschillende vormen van ontruiming komen in deze module aan bod. We doen een oefening met het berekenen van de ontruimingstijd van een evenementlocatie. Tenslotte voeren we discussie over praktische knelpunten en uitdagingen, zoals de tegenstellingen tussen adviezen, gebrek aan deugdelijke informatie, het toezicht op brandveiligheid en vluchtwegen tijdens een evenement en het in beweging krijgen van het publiek.

Na afronding kan de deelnemer

  1. Wettelijke kaders op het gebied van brandveiligheid en incidentbestrijding toepassen op een evenement, en hier waar nodig beredeneerd van afwijken.
  2. Benoemen hoe bij evenementen de nodige bereikbaarheidsroutes, vluchtwegen, vluchttijd en nooduitgangen kunnen worden bepaald en beoordeeld.
  3. Internationale richtlijnen raadplegen die specifiek voor evenementen houvast bieden voor de publieksveiligheid in relatie tot noodsituaties en ontvluchting.
  4. Formuleren hoe de nooduitstroom en bereikbaarheid van een evenementlocatie moeten worden meegewogen bij het bepalen van de publiekscapaciteit van een evenement.
  5. Calamiteitenplannen van evenementen beoordelen op de praktische haalbaarheid en effectiviteit.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Brandveiligheid, inrichting en ontruiming

Inschrijven

Dit evenement is volgeboekt.