Beschermen van evenementen en drukke plaatsen

09 dec 2021 / 09:30 - 17:00 uur

Beschermen van drukke plaatsen en evenementen

De risico’s van een aanslag of andere moedwillige verstoringen zijn moeilijk in te schatten. Voor evenementen, winkelcentra, horecagebieden, stations en andere drukke openbare voorzieningen is het niet alleen lastig de risico’s goed te duiden, maar ook om de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen. 

Ben je betrokken bij het treffen van beveiligingsmaatregelen tegen moedwillige verstoringen rond evenementen of andere drukke plaatsen? In deze workshop presenteren we een procesmodel voor het afwegen van risico’s en het nemen van de juiste maatregelen. Op deze manier helpen we jou om meer grip te krijgen op veiligheid.

Docent Peter Prak: “Maximale beveiliging is niet betaalbaar. Een bepaald basisniveau moet op orde zijn en je moet zijn voorbereid op je respons in een worst-case scenario en kunnen opschalen als de situatie daarom vraagt.” Je wordt meegenomen in het proces om dit basisniveau stapsgewijs en onderbouwd op te stellen.

Je leert eerst hoe een dreigingsanalyse van een locatie of organisatie kan worden vertaald naar bepaalde typen beheersmaatregelen. Docent Teun van Dongen biedt kennis uit empirisch onderzoek over daderpatronen en veel voorkomende werkwijzen. Daarna krijgt je meer inzicht in het ontwikkelen van het type security-concept dat gezien de aard van de dreiging nodig is.

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop kan je:

 • uitleggen hoe op basis van beschikbare inzichten een gerichte dreigingsanalyse voor evenementen en andere drukke plaatsen kan worden gemaakt;
 • de belangrijkste en meest realistische scenario’s voor terroristische aanslagen op evenementen herkennen;
 • herkennen welke keuze hieruit kan volgen voor de investering in maatregelen;
 • duiden welke typen maatregelen inzetbaar zijn en in welke situaties welke maatregelen passen;
 • aangeven hoe security-maatregelen, safety en beleving van bezoekers en gebruikers van de ruimte met elkaar samenhangen;
 • herkennen hoe maatregelen kunnen worden geïncorporeerd in de inrichting van een evenement of andere drukke plaats in de openbare ruimte;
 • Signaleren hoe en wanneer de benodigde aanpak dient te worden vertaald naar bestuurlijke besluitvorming.
 • Doelgroep: medewerkers OOV/integrale veiligheid, verkeer, ruimtelijke ordening van gemeenten, medewerkers CCB (Bewaken en Beveiligen) en evenementencoördinatoren van politie. Facilitair managers en veiligheidscoördinatoren van theaters, onderwijsinstellingen en andere drukke, openbaar toegankelijke plaatsen. Medewerkers van ingenieursbureaus, openbaarvervoersbedrijven en andere bedrijven met drukbezochte locaties met een openbaar karakter
 • Omschrijving: workshop waarin je leert om op gestructureerde wijze onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van risico’s en maatregelen in het kader van moedwillige verstoringen van evenementen en andere openbare plaatsen
 • Inhoud: lesmateriaal, oefencasussen, internationale richtlijnen en proven practices
 • Duur: 1 dag
 • Planning: donderdag 9 december 2021, van 9:30 uur tot 17:00 uur
 • Locatie: Stadion Galgenwaard, Herculesplein 241, Utrecht
 • Aantal deelnemers: maximaal 13
 • Prijs: € 595,00 per persoon ex BTW incl. lunch en dranken
 • Begeleiding: Peter Prak en Teun van Dongen

Tijdens de workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Inzichten uit daderprofielen en terroristische aanslagen in West-Europa en Noord-Amerika
 • Risico’s en kwetsbaarheden van evenementen, drukke openbare plaatsen en andere locaties met publieke functies
 • Security-concepten voor dergelijke locaties
 • Werken met een procesmodel voor het maken van afwegingen over het risicoprofiel
 • Keuzes in te nemen maatregelen, effectiviteit en de samenhang met veiligheid en beleving
 • Oefencasus: toepassen van het procesmodel op een groot evenement

Peter Prak

Peter adviseert organisaties op het vlak van Security Risk Management (SRM) en Veilig Ontwerp & Beheer (CPTED). Vanuit Vertas ontwikkelt hij securityconcepten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De basis vormt de beheersing van reguliere criminaliteitsrisico’s maar biedt de mogelijkheid voor opschaling bij hoog geweldsspectrum risico’s. Daarnaast ontwikkelde hij een model om risicolocaties te prioriteren.

Teun van Dongen

Teun van Dongen is onderzoeker en publicist op het gebied van nationale veiligheid en terrorisme. Hij is gepromoveerd op de effectiviteit van terrorismebestrijding. Hij doet onder meer onderzoek naar de modus operandi van jihadistische terroristen en verzorgt op dit thema lezingen en workshops voor organisaties die op wat voor manier dan ook met de terroristische dreiging te maken hebben.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Beschermen van evenementen en drukke plaatsen

Inschrijven

€ 595,00 Excl. BTW