Beschermen drukke plaatsen

08 jun 2023 / 09:00 - 17:00 uur

De risico’s van een aanslag of andere moedwillige verstoringen zijn moeilijk in te schatten. Voor evenementen, winkelcentra, horecagebieden, stations en andere drukke openbare voorzieningen is het niet alleen lastig de risico’s goed te duiden, maar ook om de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen. Ben je betrokken bij het treffen van beveiligingsmaatregelen tegen moedwillige verstoringen rond evenementen of andere drukke plaatsen? In deze workshop presenteren we een procesmodel voor het afwegen van risico’s en het nemen van de juiste maatregelen. Op deze manier helpen we jou om meer grip te krijgen op veiligheid. Docent Peter Prak: “Maximale beveiliging is niet betaalbaar. Een bepaald basisniveau moet op orde zijn en je moet zijn voorbereid op je respons in een worst-case scenario en kunnen opschalen als de situatie daarom vraagt.” Je wordt meegenomen in het proces om dit basisniveau stapsgewijs en onderbouwd op te stellen. Je leert eerst hoe een dreigingsanalyse van een locatie of organisatie kan worden vertaald naar bepaalde typen beheersmaatregelen. Docent Teun van Dongen biedt kennis uit empirisch onderzoek over daderpatronen en veel voorkomende werkwijzen. Daarna krijgt je meer inzicht in het ontwikkelen van het type security-concept dat gezien de aard van de dreiging nodig is

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • Medewerkers OOV/integrale veiligheid, verkeer, ruimtelijke ordening van gemeenten, medewerkers CCB (Bewaken en Beveiligen) en evenementencoördinatoren van politie.
  • Facilitair managers en veiligheidscoördinatoren van theaters, onderwijsinstellingen en andere drukke, openbaar toegankelijke plaatsen.
  • Medewerkers van ingenieursbureaus, openbaarvervoersbedrijven en andere bedrijven met drukbezochte locaties met een openbaar karakter

Na afloop kan de deelnemer:

  • uitleggen hoe op basis van beschikbare inzichten een gerichte dreigingsanalyse voor evenementen en andere drukke plaatsen kan worden gemaakt;
  • de belangrijkste en meest realistische scenario’s voor terroristische aanslagen op evenementen herkennen;
  • herkennen welke keuze hieruit kan volgen voor de investering in maatregelen;
  • duiden welke typen maatregelen inzetbaar zijn en in welke situaties welke maatregelen passen;
  • aangeven hoe security-maatregelen, safety en beleving van bezoekers en gebruikers van de ruimte met elkaar samenhangen;
  • herkennen hoe maatregelen kunnen worden geïncorporeerd in de inrichting van een evenement of andere drukke plaats in de openbare ruimte;
  • Signaleren hoe en wanneer de benodigde aanpak dient te worden vertaald naar bestuurlijke besluitvorming.

Teun van Dongen

Teun van Dongen is onderzoeker en publicist op het gebied van nationale veiligheid en terrorisme. Hij is gepromoveerd op de effectiviteit van terrorismebestrijding. Hij doet onder meer onderzoek naar de modus operandi van jihadistische terroristen en verzorgt op dit thema lezingen en workshops voor organisaties die op wat voor manier dan ook met de terroristische dreiging te maken hebben.

Peter Prak

Peter adviseert organisaties op het vlak van Security Risk Management (SRM) en Veilig Ontwerp & Beheer (CPTED). Vanuit Vertas ontwikkelt hij securityconcepten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De basis vormt de beheersing van reguliere criminaliteitsrisico’s maar biedt de mogelijkheid voor opschaling bij hoog geweldsspectrum risico’s. Daarnaast ontwikkelde hij een model om risicolocaties te prioriteren.

‹ Terug naar workshops & opleidingen Beschermen drukke plaatsen

Inschrijven

€ 450,00 Excl. BTW