Bepalen inzet beveiliging

14 dec 2023 / 10:00 - 16:00 uur

Tijdens deze praktische verdiepingsmodule is de centrale vraag hoe je komt tot een goed onderbouwde beoordeling van de benodigde inzet van beveiligers op evenementen. Met als vertrekpunt de primaire verantwoordelijkheid van de organisator, leren deelnemers de vertaling te maken van een specifiek evenement met zijn kenmerken en risico’s naar de taken en benodigde inzet van de beveiligingsorganisatie. In deze module bespreken we ook aan welke alternatieve veiligheidsmaatregelen kan worden gedacht, wanneer de beschikbaarheid van beveiligingspersoneel beperkt is. We volgen daarin de actualiteit.

Iedereen kan deze module volgen, maar de module is vooral gericht op:

  • Evenementenadviseurs van de politie
  • Vergunningverleners van gemeenten
  • Adviseurs OOV van gemeenten

Na het volgen van de cursus: 

  1. Heeft de deelnemer kennisgenomen van het wettelijke kader van evenementbeveiliging; 
  2. Heeft de deelnemer kennisgenomen van de verschillende veiligheids- en beveiligingstaken op evenementen; 
  3. Kan de deelnemer aangeven welke inhoudelijke aandachtspunten een beveiligingsplan voor een evenement kent; 
  4. Heeft de deelnemer groepsgewijs gewerkt met verschillen (oefen)casussen voor het beoordelen van de inzet van beveiligers; 
  5. Is de deelnemer in staat om in vijf stappen de bepalende factoren voor de inzet van beveiligers op een evenement te analyseren; 
  6. Is de deelnemer in staat om deze methode toe te passen in de eigen praktijk; 
  7. Kan de deelnemer de uitkomsten verwerken in de planvorming voor een evenement. 

Ben Jan van der Klis

Ben Jan is als adviseur en trainer in dienst bij het Event Safety Institute. Hij heeft ruime (inter)nationale ervaring op het gebied van crowd safety. Hij is gespecialiseerd in training, planvorming en crowd management.

Camiel Wijtvliet

Camiel heeft ervaring opgedaan bij meerdere (grootschalige) evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse, Koningsdagen, de Wereldhavendagen, Leidens Ontzet en Intents Festival. Camiel is binnen ESI verantwoordelijk voor capaciteitsanalyses, simulatiestudies, trainingen en het opstellen van veiligheidsplannen voor evenementen,

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Bepalen inzet beveiliging

Inschrijven

€ 275,00 Excl. BTW