Module 1: Advisering in het evenementenproces

06 nov 2018 / 09:00 - 16:30 uur

2 dagdelen: Dinsdag 6 november 2018

Focus van de module

De veiligheid en gezondheid op evenementen wordt beïnvloed door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Beeldbepalende incidenten leggen het vergrootglas op specifieke risico’s, verantwoordelijkheden, schuld en aansprakelijkheid.

Tijdens deze module worden verschillende ontwikkelingen en incidenten van de laatste jaren beschouwd. We bespreken onder meer de bevindingen uit diverse onderzoeken en evaluaties, maar ook de toenemende rol van sociale media op evenementen. Vervolgens wordt ingegaan op taken, verantwoordelijkheden en samenwerking. We bespreken de belangen, spanningen en wederzijdse afhankelijkheden die meespelen bij publiek-private samenwerking en de samenwerking tussen de gemeente en haar adviespartners.

De focus ligt op de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen voor de advisering vanuit de politie rondom evenementen. Doel is de vertaling te maken van de inzichten en de lessen naar de veiligheidseisen die aan een evenement gesteld kunnen worden.We oefenen met het geven van advies en het plannen van de eigen taken in aanloop naar, tijdens en na een evenement.

De functie van het integrale veiligheidsadvies en het Integraal Operationeel Plan worden ook behandeld. Hierbij speelt de vraag: wat doe je mono en wanneer werk je multi?

Na afronding kan de deelnemer

  1. De belangrijke ontwikkelingen op het gebied van evenementenveiligheid en lessen uit beeldbepalende incidenten benoemen.
  2. Duiden wat de belangen van de verschillende stakeholders zijn en aangeven hoe men elkaar moet opzoeken om optimaal samen te werken.
  3. Aangeven wat in dit kader van organisatoren mag worden verwacht.
  4. Bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de adviezen en vergunningvoorschriften bij evenementen.
  5. Benoemen wat er van welke speler mag worden verwacht in de publiek-private samenwerking bij een evenement.
  6. Behandelde inzichten gebruiken bij het formuleren van adviezen.
  7. Herkennen welke aspecten van de advisering en voorbereiding binnen de politie-organisatie worden uitgevoerd en wanneer multidisciplinaire afstemming of samenwerking nodig is.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Module 1: Advisering in het evenementenproces

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.