Het ESI Jaarcongres kent drie rondes van workshops. Alle workshops worden verzorgd door vakdeskundige sprekers. De workshops kenmerken zich door een praktijkgerichte insteek. Daarbij is er altijd ruimte voor vragen en discussie.

Op deze pagina wordt het totale aanbod van workshops toegelicht. Zodra alle workshops bekend zijn, krijg je de kans je op te geven voor de drie workshops van jouw keuze.

Slimme binnenstad: grip op bezoekersstromen

De coronapandemie heeft het belang van grip op drukte in de openbare ruimte duidelijk aangetoond. Technieken op het gebied van Crowd Monitoring, Crowd- en Mobiliteitsmanagement hebben hun waarde bewezen in crisistijd. Aan gemeenten de uitdaging om de geleerde lessen nu om te zetten naar de ‘Slimme Binnenstad’.

Tijdens deze workshop laten Frank Wijnveld van CrowdProfessionals en Eelco Thiellier van Royal Haskoning DHV zien hoe innovatieve technieken nu al worden ingezet in het Crowd- en Mobiliteitsmanagement in steden. Zij gaan met de deelnemers in gesprek over de meerwaarde die deze technieken hebben voor gemeenten en hun veiligheidspartners; voor drukke dagen, demonstraties én evenementen in de binnenstad.

Eelco Thiellier

Eelco Thiellier

Royal Haskoning DHV

Frank Wijnveld

Frank Wijnveld

CrowdProfessionals

Reguleren van drukte in de stad: ervaringen gemeente Breda

Tijdens de coronacrisis werden de grenzen van de drukte van menig winkelstraat en stadspark bereikt. Het rechts houden op straat, wachtrijmanagement en kleurcodes voor drukte werden in korte tijd normaal. Soms moest de politie eraan te pas komen omdat reguleren niet meer lukte. Wat leren we hiervan voor het bezoekersmanagement van binnensteden na corona?

ESI-adviseur Ben Jan van der Klis en Mirjam van de Meeberg van de gemeente Breda delen hun ervaringen. Ze spreken over de effectiviteit van uiteenlopende maatregelen die in de stad werden toegepast en de afstemming tussen alle stakeholders binnen de projectgroep drukte, waarin wekelijks vooruit werd geblikt en terug werd gekeken naar de drukke plaatsen en de te nemen of genomen maatregelen om deze drukte te managen.

Mirjam van de Meeberg

Mirjam van de Meeberg

Gemeente Breda

Ben Jan van der Klis

Ben Jan van der Klis

Event Safety Institute

Crowd Management in drukke gebouwen

Crowd management kan een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in drukbezochte gebouwen zoals onderwijsinstellingen, musea, congrescentra, beurzen en stadions. Mede door de coronacrisis is de afgelopen maanden in gebouwen die wel open mochten veel meer aan crowd management gedaan dan voorheen. De lessen hieruit zijn waardevol voor het managen van de volledige terugkeer van bezoekers en gebruikers.

We gaan in gesprek met Head of Security & Services Jeroen Frieser en Adviseur Veiligheid en Vergunningen Ronald Reiche, over de grondige aanpak richting veilige heropening die de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben gevolgd en welke lessen en ervaringen zij hebben opgedaan.

Melvin Zuidema

Melvin Zuidema

CrowdProfessionals

Veiligheid en mobiliteit Dutch Grand Prix

Roy Hirs, Manager Mobiliteit Dutch Grand Prix, neemt ons mee in de ervaringen en lessen van de eerste Formule 1 in Zandvoort sinds 1985. Lessen die zeker ook waardevol zijn voor de organisatie van andere evenementen! Bij een nieuw evenement weet je op voorhand niet welke vervoersmodaliteit de mensen kiezen en wanneer zij instromen. De backbone van het hele F1-plan is de modal split (verdeling tussen verschillende modaliteiten) geweest. De gehele voorbereiding buiten het circuit en bij de entrees hangt hier aan vast. Maar hoe kom je tot een betrouwbaar plan?

Vanuit een droomambitie is de gewenste modal split doordacht, gebaseerd op de visie van de Dutch Grand Prix op duurzaamheid. Vervolgens is gekeken hoe de klant ernaar kijkt: hoe gaat de klant zijn keuze maken en hoe kan je dit beïnvloeden? Roy bespreekt hoe mobiliteit op veiligheid en crowd management ingrijpt, en vice versa. Wat betekent bijvoorbeeld het instroompatroon voor de capaciteiten op de routes? Hij illustreert dit aan de hand van gegevens, analyses en beelden.

Roy Hirs

Roy Hirs

F1 DGP

Daniël Schipper

Daniël Schipper

Event Safety Institute

Sturen op drukte, praktijkervaringen uit stad en land

In deze workshop nemen ESI-adviseurs Kennly Vink en Syan Schaap de deelnemers mee in de mogelijkheden voor het actief sturen op gedrag en drukte op populaire vrijetijdshotspots, binnensteden en toeristische trekpleisters. Zij spreken over de ervaringen die in de afgelopen maanden zijn opgedaan tijdens de coronapandemie en welke plannen duurzaam zijn ten behoeve van de leefbaarheid, beleving en veiligheid op drukke plaatsen. Kennly en Syan hebben in meerdere binnensteden advies uitgebracht over de beheersing van drukte en hosten regelmatig online rondetafelbijeenkomsten met gemeenten over het thema drukte.

Kennly Vink

Kennly Vink

Event Safety Institute

Syan Schaap

Syan Schaap

Event Safety Institute

Uitdagingen crowd management op het spoor

Henk Rovers en Sander Venneman van NS Sociale Veiligheid bespreken met senior adviseur Harold Salomons van CrowdProfessionals de uitdagingen die de in- en uitstroom van het bezoek aan grote evenementen met zich meebrengt voor het vervoer per trein. Uiteenlopende casussen komen aan de orde, waaronder de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort en verschillende muziekevenementen.

We bespreken onder meer de inrichting en capaciteit van een station, het reguleren van de toestroom naar treinen, het sturen door reizigersinformatie en de samenwerking met de organisator, de politie en andere partners. Deelnemers krijgen best practices aangereikt voor het in goede banen leiden van de in- en uitstroom van evenementen via het spoor.

Henk Rovers

Henk Rovers

Nederlandse Spoorwegen

Sander Venneman

Sander Venneman

Nederlandse Spoorwegen

Harold Salomons

Harold Salomons

CrowdProfessionals

Veilige evenementen, van papier naar praktijk

We verlangen allemaal sterk naar de heropstart van alle mooie festivals die ons land rijk is. Twee praktijkexperts die normaalgesproken een heel seizoen op festivalweides aan het werk zijn, delen hun ervaringen en inzichten met het plannen, inrichten en uitvoeren van een veilig festival: Marion Vos, die onder meer werkt voor Bevrijdingsfestival Overijssel, en Marcus ten Zijthoff van de Feestfabriek (vooral bekend van de Zwarte Cross). Zij geven de deelnemers inzichten en tips mee over uitdagingen op het gebied van natuur en milieu en het organiseren van crowd management op een druk festival.

Marion Vos

Marion Vos

Zelfstandige

Marcus ten Zijthoff

Marcus ten Zijthoff

De Feestfabriek

Roelf Pot

Roelf Pot

CrowdProfessionals

Camiel Wijtvliet

Camiel Wijtvliet

Event Safety Institute

Inschrijven ESI Jaarcongres

Je kunt je hier inschrijven voor het ESI jaarcongres 2022 in Zwolle. Voor groepen vanaf 3 personen geldt een speciale groepskorting.

Tarieven

Voor deelname aan het ESI jaarcongres 2022 gelden de volgende tarieven exclusief BTW:

– Deelnameprijs (standaard): € 355,00 per persoon
– Groepstarief (vanaf 3 personen): € 295,00 per persoon

Op het inschrijven zijn de algemene voorwaarden van ESI van toepassing.