Blogs evenementenveiligheid

Het kan nog vaak beter, maar er wordt aan gewerkt!

Het kan nog vaak beter, maar er wordt aan gewerkt!

Deze zomer heeft ons weer een aantal bijzondere momenten gebracht op het gebied van veiligheid bij evenementen. De extreme warmte en droogte in ons land maakten warm weer-scenario’s opeens aan de orde van de dag. Shows met vuurwerk of open vuur moesten worden afgelast, soms mocht roken op (delen van) evenemententerreinen zelfs niet meer.

Lees meer
Nieuwe eisen brandveiligheid te strikt of onduidelijk?

Nieuwe eisen brandveiligheid te strikt of onduidelijk?

Tal van gemeenten hebben zich voorbereid op de toepassing van het Besluit in de praktijk. In het drukke evenementenseizoen wordt het resultaat van die voorbereidingen in de interactie met organisatoren duidelijk. Idealiter ontvangen gemeenten een aanvraag tot vergunning waarin aangegeven is dat de brandveiligheidseisen volledig zijn verwerkt.

Lees meer
Seksuele intimidatie en geweld op evenementen: Hoe nu verder?

Seksuele intimidatie en geweld op evenementen: Hoe nu verder?

Het evenementenseizoen van 2018 is in volle gang. Recent is er weer veel aandacht voor een risico dat op allerlei soorten evenementen lijkt voor te komen: seksuele intimidatie en seksueel geweld. Het risico lijkt niet vaak te worden meegenomen bij het plannen en organiseren van een evenement. Hoog tijd dat het de aandacht krijgt die het verdient bij organisatoren, beveiliging, hulpdiensten en gemeenten.

Lees meer
Waarom zijn er vaak te weinig toiletten op evenementen in Nederland?

Waarom zijn er vaak te weinig toiletten op evenementen in Nederland?

Ophef over het aantal toiletten dat de gemeente Amsterdam plaatste tijden Koningsdag. De gemeente gaf op navraag van AT5 aan dat ze 428 plasplekken had geplaatst, waarvan slechts 16 geschikt voor vrouwen. Overige toiletten werden door de horeca zelf verzorgd. Maar hoe bepaal je nu eigenlijk hoeveel toiletten je op een evenement nodig hebt?

Lees meer
Met het Besluit BGBOP de kermis op….

Met het Besluit BGBOP de kermis op….

Bij veel kermissen in ons land bestaan er discussies over de plaatsing van attracties, de onderlinge afstand en de afstand tussen attracties en de omliggende bebouwing. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BBGBOP), dat sinds 1 januari 2018 van kracht is, geeft hier nu regels voor. Zullen de kermissen gaan veranderen door de invoering van het Besluit?

Lees meer
Het IOP brengt uniformiteit in planvorming bij evenementen

Het IOP brengt uniformiteit in planvorming bij evenementen

Het gaat vaak al mis bij de aannames en analyses die de basis vormen voor de afzonderlijke plannen. Als de ontwerper van het mobiliteitsplan andere aannames doet dan de schrijver van het veiligheidsplan en/of de leverancier van beveiligingsinzet, kan het zo maar zijn dat de benodigde inzet van mensen, middelen en maatregelen niet gereed en afgestemd is op de juiste piekmomenten en de juiste behoefte.

Lees meer
Gaan festivals belasting betalen per bezoeker?

Gaan festivals belasting betalen per bezoeker?

Rik Voogt, Event Safety Institute De gemeente Amsterdam heeft onderzocht of de zogenaamde vermakelijkhedenretributie een geschikt instrument is om een extra belasting op festivals te heffen. Deze nieuwe festivaltaks is bij de begrotingsbehandelingen vanuit de politiek...

Lees meer

Altijd het laatste nieuws?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!