Blogs evenementenveiligheid

Mobiliteitsmanagement: (hoe) zijn we voorbereid op slecht weer?

Mobiliteitsmanagement: (hoe) zijn we voorbereid op slecht weer?

Het komt steeds vaker voor dat evenementen te maken krijgen met uitzonderlijk slecht weer, waarbij er in toenemende mate grote risico’s zichtbaar worden voor de aan- en afvoer van bezoekers, hulpdiensten en leveranciers. Bij het vaststellen van de benodigde maatregelen om een evenement vlekkeloos te laten verlopen, is misschien niet de eerste gedachte die bij de planvormers van evenementen opkomt dat het weleens erg slecht weer kan zijn.

Lees meer
Crisisbeheersing op evenementen: leren en verbeteren

Crisisbeheersing op evenementen: leren en verbeteren

Syan Schaap, Event Safety Institute Hoewel de meeste evenementen vlekkeloos verlopen, vinden er van tijd tot tijd calamiteiten en crises plaats. Wat mij opvalt is dat rondom deze crises vaak gelijksoortige vraagstukken spelen, maar dat er nog niet optimaal van wordt...

Lees meer
Crowd science: theorie voor de praktijk

Crowd science: theorie voor de praktijk

Tom Bindels, Event Safety Institute Crowd management, het sturen van grote mensenmassa’s bij evenementen, is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Enerzijds omdat bezoekersaantallen bij evenementen toenemen, anderzijds door diverse drama’s waarbij mensen het...

Lees meer
Signage op evenementen: maak het zichtbaar!

Signage op evenementen: maak het zichtbaar!

Bij het inrichten van een evenemententerrein moet rekening worden gehouden met een groot aantal factoren. Er is sprake van een tijdelijke inrichting waarbinnen verschillende functies te vinden zijn zoals een optreden, food & drinks, toiletten, muntenkassa’s en merchandise. Bezoekers zijn op onbekend terrein en hebben verschillende informatiebehoeften. De rol van de bewegwijzeringsborden – signage genoemd – wordt hierdoor vergroot.
Omdat er in de praktijk veel verschillen in kwaliteit en aanpak rond signage bestaan, behandelen we de do’s en don’ts van goede signage op evenementen. In deze blog behandelen we de algemene doelen van signage, een aantal veel voorkomende verschillen en bespreken we de signage voor ontvluchting.

Lees meer
Handhavers en evenementenveiligheid

Handhavers en evenementenveiligheid

Bij tal van besprekingen inzake de (kwaliteit van de) vergunningverlening en de uitvoering van een evenement zitten ook gemeentelijke handhavers aan tafel. En ik verwacht dat dit meer en meer gaat gebeuren, immers, tal van gemeenten hebben plannen om meer handhavers aan te gaan stellen. Maar hebben deze handhavers altijd wel de nodige kennis en kunde als het gaat om evenementen?

Lees meer

Veiligheid heeft de aandacht, maar hoe nu verder?

Syan Schaap, Event Safety Institute Het voorseizoen is alweer in volle gang, met name voor de grote evenementen. Op veel plaatsen in ons land vinden binnenkort weer allerlei Koningsdagevenementen plaats en dit houdt organisatoren, leveranciers, gemeenten en...

Lees meer
Vijf basisvoorwaarden voor een veiligheidsnetwerk

Vijf basisvoorwaarden voor een veiligheidsnetwerk

Dion Gudden, CrowdProfessionals   Er is nationaal en internationaal veel literatuur bekend over evenementenveiligheid, zelf heb ik onderzoek gedaan naar het ‘’functioneren van veiligheidsnetwerken rondom grootschalige evenementen in Nederland’’. Om de veiligheid...

Lees meer
Evenementen en het bestemmingsplan … Hoe zit het nou eigenlijk?

Evenementen en het bestemmingsplan … Hoe zit het nou eigenlijk?

Het is een algemeen gegeven dat evenementen in de openbare ruimte hinder kunnen opleveren voor de omgeving. De meest sprekende voorbeelden zijn verkeershinder en geluidsoverlast. Recent is er mede door uitspraken van de rechter in veel gemeenten onduidelijkheid ontstaan over de vraag hoe evenementen zich verhouden tot het bestemmingsplan. Wij proberen wat meer duidelijkheid te scheppen.

Lees meer

Inzet van brandwachten op evenementen

Arjan Venema, Brandweer Flevoland Goede brandweerzorg is een belangrijk onderdeel van veiligheid tijdens (grootschalige) evenementen. Veel evenementen hebben bepaalde activiteiten die een verhoogd brandrisico met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten...

Lees meer

Altijd het laatste nieuws?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!