Blogs evenementenveiligheid

Handhavers en evenementenveiligheid

Handhavers en evenementenveiligheid

Bij tal van besprekingen inzake de (kwaliteit van de) vergunningverlening en de uitvoering van een evenement zitten ook gemeentelijke handhavers aan tafel. En ik verwacht dat dit meer en meer gaat gebeuren, immers, tal van gemeenten hebben plannen om meer handhavers aan te gaan stellen. Maar hebben deze handhavers altijd wel de nodige kennis en kunde als het gaat om evenementen?

Lees meer

Veiligheid heeft de aandacht, maar hoe nu verder?

Syan Schaap, Event Safety Institute Het voorseizoen is alweer in volle gang, met name voor de grote evenementen. Op veel plaatsen in ons land vinden binnenkort weer allerlei Koningsdagevenementen plaats en dit houdt organisatoren, leveranciers, gemeenten en...

Lees meer
Vijf basisvoorwaarden voor een veiligheidsnetwerk

Vijf basisvoorwaarden voor een veiligheidsnetwerk

Dion Gudden, CrowdProfessionals   Er is nationaal en internationaal veel literatuur bekend over evenementenveiligheid, zelf heb ik onderzoek gedaan naar het ‘’functioneren van veiligheidsnetwerken rondom grootschalige evenementen in Nederland’’. Om de veiligheid...

Lees meer
Evenementen en het bestemmingsplan … Hoe zit het nou eigenlijk?

Evenementen en het bestemmingsplan … Hoe zit het nou eigenlijk?

Het is een algemeen gegeven dat evenementen in de openbare ruimte hinder kunnen opleveren voor de omgeving. De meest sprekende voorbeelden zijn verkeershinder en geluidsoverlast. Recent is er mede door uitspraken van de rechter in veel gemeenten onduidelijkheid ontstaan over de vraag hoe evenementen zich verhouden tot het bestemmingsplan. Wij proberen wat meer duidelijkheid te scheppen.

Lees meer

Inzet van brandwachten op evenementen

Arjan Venema, Brandweer Flevoland Goede brandweerzorg is een belangrijk onderdeel van veiligheid tijdens (grootschalige) evenementen. Veel evenementen hebben bepaalde activiteiten die een verhoogd brandrisico met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten...

Lees meer
Mobiliteit is big business?

Mobiliteit is big business?

Janno Brinkhuis, Event Safety Institute Al ruim 10 jaar houd ik mij bezig met mobiliteit rondom evenementen. Op de evenementen waar ik als adviseur bij betrokken ben, valt mij op dat er structurele verbeteringen mogelijk zijn in het beoordelen van kwantiteit en...

Lees meer

Van papier naar praktijk: de safety audit

Syan Schaap en Roelf Pot, Event Safety Institute Wij zien in onze adviesrol veel veiligheidsplannen en vergunningen van evenementen. Documenten die bedoeld zijn om goed vast te leggen onder welke voorwaarden en met welke voorzieningen een evenement veilig...

Lees meer
De evenementenvergunning en het privaatrecht: hoe zit het?

De evenementenvergunning en het privaatrecht: hoe zit het?

Rik Voogt, Event Safety Institute Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2015:219) volgt dat nakoming van privaatrechtelijke afspraken niet via een vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan...

Lees meer
Voedselbereiding op evenementen

Voedselbereiding op evenementen

Onlangs kregen we via een lid, wiens opdrachtgever hapjes en broodjes op zijn beursstand (tijdens een beurs in Duitsland) wilde laten bereiden, de vraag hoe het nu zit met de wet- en regelgeving omtrent voedselbereiding op evenementen. We zijn daarmee uiteraard aan de...

Lees meer

Altijd het laatste nieuws?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!